Nadace Pražské děti a Praha 1 přivítaly v parku za Staroměstskou radnicí Betlémské světlo, které k nám přes rakouský Linec a Brno dorazilo v sobotu po poledni. Tvoří ho plamínek odebraný z věčného ohně, který hoří v jeskyni pod bazilikou Narození Páně v Betlémě. Rozvoz světla zajišťují skautky a skauti z celého světla, k nám ho přivážejí ti brněnští.

U nás v Praze 1 jsme Betlémské světlo přivítali slavnostním programem moderovaným Alexandrem Hemalou, ve kterém účinkovali talentovaní malostranští žáci a studenti sdružení v pěveckém sboru Josef, dále Tereza Mátlová, Jiří Škorpík a Spirituál kvartet. Zahájili ho pak 1. místostarosta Prahy 1 David Bodeček a ředitelka Nadace Pražské děti Dana Maršálková.

Ta připomněla probíhající sbírku na podporu léčby dětských onkologických pacientů Kliniky dětské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice Motol. Nadace ji bez přerušení pořádá už třiadvacet let a za tu dobu předala na léčbu více než sedm milionů korun. A jak její ředitelka zdůraznila, z vybraných peněz do Motola předávají vše do poslední koruny. Přispět můžete přímo na Staroměstském náměstí, kde se nachází kasička, ale také bankovním převodem anebo prostřednictvím QR platby. Více informací: https://prazske-deti.cz.

Betlémské světlo si bylo možné vyzvednout během sobotního programu za Staroměstskou radnicí, v dalších dnech se pak nabízejí další místa. Naleznete je na www.betlemskesvetlo.cz.

Krásný advent!