Legendární český písničkář, básník a novinář Karel Kryl, jehož písně v drtivé většině zlidověly a dodnes patří do repertoáru vodáků, táborníků, čundráků a chatových osad, by se 12. dubna dožil osmdesáti let. Středisko sociálních služeb Praha 1 proto v rámci cyklu Setkání s kulturou v Malostranské besedě nabídlo seniorům z naší městské části koncert Petra Samšuka Karel Kryl 80.

Do posledního místa zaplněný velký sál Malostranské besedy, kam bylo po velký zájem třeba přinášet další a další židle, prožil zásluhou písní Karla Kryla a jejich současného interpreta Petra Samšuka krásné odpoledne. A jak už to tak u Krylových písní bývá, většinu jich s Petrem Samšukem zpívali i nadšení diváci. A závěrečné rozloučení v podobě hromového potlesku vestoje bylo vzdáním holdu jak Petrovi, tak samozřejmě i Karlu Krylovi.

Krásný kulturní zážitek určitě slibuje i další koncert cyklu Setkání s kulturou. Jeho název je Pocta Jaroslavu Seifertovi a vystoupí na něm jeho autor Miroslav Paleček. Uskuteční se 10. dubna od 15 hodin v Malostranské besedě a bezplatné vstupenky pro seniory z Prahy 1 budou od 26. března k dispozici v infocentru radnice ve Vodičkově 18.

Český básník, spisovatel, novinář a překladatel Jaroslav Seifert žil v letech 1901 až 1986 a je dosud jediným českým nositelem Nobelovy ceny za literaturu, kterou obdržel v roce 1984. Patřil také mezi první signatáře Charty 77.