V kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí bylo tuto neděli v rámci mše Československé církve husitské připomenuto 95. výročí založení Obce baráčníků Praha I. a V., spadající dnes do XXIV. župy Jana Žižky z Trocnova, se sídlem v Praze 1. Mše a následných oslav se zúčastnila i radní Prahy 1 pro školství a občanskou společnost Eva Špačková.

 „Naše obec byla založena 8. října roku 1922 v hostinci U Vocelků a smyslem její činnosti, stejně jako činnosti všech baráčníků, je zejména prohlubování lásky k vlasti a národu,“ vysvětlil rychtář Obce baráčníků Praha I. a V. Pavel Klíma.

Umístění oslav do kostela sv. Mikuláše nebylo náhodné. „Úkolem baráčníků – stejně jako naší církve – je být srozumitelnými a podpůrnými pro slabé mezi námi, ale také obveselujícími,“ vysvětlila farářka Libuše Roytová.

První nositelé označení „baráčníci“ žili v Kolíně. Říkali si tak podle tamější hospody U Šleitrů, které se přezdívalo „Baráček“. Tam také v roce 1873 vznikla první baráčnická organizace. Hnutí baráčníků se pak velmi rychle šířilo po celé zemi.

Od samotného počátku se jednalo o spolek nepolitický, složený ze všech tříd obyvatelstva, které spojovala myšlenka vlastenectví, dobročinnosti, dodržování staročeských zvyků a tradic i čistoty českého jazyka. Ve své historii pomáhali baráčníci nejen svým členům, ale mnoha dary širokému okolí. A tak je tomu dodnes, kdy členové spolku kladou důraz na vzájemnou úctu a družnost.

„Mám velikou radost z aktivnosti našich baráčníků a z jejich soudržnosti i vřelého vztahu k okolí, včetně ostatních spolků v Praze 1. Moc ráda také vidím, že se do jejich činnosti zapojují i mladí lidé a děti. Městská část Praha 1 s potěšením baráčnickou činnost podporuje a těší se z jejich účasti na svých akcích i na akcích dalších organizací,“ ocenila radní Prahy 1 Eva Špačková a dodala: „Přeji Obci baráčníků Praha I. a V. i dalším obcím a župám a samozřejmě také Československé církvi husitské krásný advent a požehnané Vánoce a těším se na shledanou v příštím – jak doufám – šťastném roce.“

Další informace naleznete ZDE.