Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Městská část Praha 1 - Školství a občanská společnost

Aktuality

Na Františku se opět konají fotbalové a basketbalové tréninky
19-5-2017

Na Františku se opět konají fotbalové a basketbalové tréninky

Hřiště na Františku žije sportem po celý kalendářní rok. Až do konce školního roku tam nyní probíhá třetí ročník cyklu basketbalových a fotbalových tréninků pro děti, který organizuje za podpory MČ Praha 1 spolek Sport4active a o který je tradiční zájem. Poslední volná místa ale ještě jsou, a když se přihlásíte, třeba vás bude trénovat hvězda jako například jeden z největších střelců české fotbalové historie Horst Siegl. Radnice ale chystá i další akce.
Informace o prázdninovém provozu mateřských škol 2017
22-5-2017

Informace o prázdninovém provozu mateřských škol 2017

3. - 14. 7. 2017 MŠ Národní pouze pro své děti, MŠ Revoluční pro všechny ostatní
17. - 21. 7. 2017 - MŠ Hellichova
24. - 28. 7. 2017 - MŠ Letenská
Sešla se pracovní skupina pro inkluzi
22-5-2017

Sešla se pracovní skupina pro inkluzi

Pracovní skupina pro inkluzivní vzdělávání se sešla 17. 5. 2017 v Základní škole J. Gutha-Jarkovského v Truhlářské ulici. Skupina projevila vysokou dynamiku a bohatou interakci, jak se dalo u tohoto tématu předpokládat. Každý přihlášený přišel s konkrétní představou, co od setkání očekává. Bylo to nejčastěji ujištění, že to děláme u nás ve škole správně, zjištění, jak to dělají jinde a poznání příkladů dobré praxe. Ve skupině složené převážně z ředitelek škol a školek, zástupkyň, výchovných poradkyň a odbornic pedagogicko-psychologického poradenství se nemuselo vysvětlovat „co“, ale začalo se hned o tom „jak“.  Setkáním se nesla myšlenka, zdali je naše společnost myšlenkově a názorově na inkluzi připravena, nejde jen o „technikálie“ platné ve školství od 1. 9. 2016. Problematika vzdělávání dětí a žáků s OMJ bude předmětem samostatné pracovní skupiny.

Letní provoz jesliček Modré nebe
19-5-2017

Letní provoz jesliček Modré nebe

Provozní doba Modrého nebe je v červenci i v srpnu Po-Pá 8:00-17:00 h. Během prázdnin můžeme přijmout i děti předškolního a mladšího školního věku.
Ředitelé našich a bratislavských škol našli společnou řeč
17-5-2017

Ředitelé našich a bratislavských škol našli společnou řeč

Ve slunných květnových dnech zavítala do Prahu 1 školská delegace z partnerského města Bratislava – Staré Mesto.  Delegaci, která se skládala z ředitelů základních škol a úředníků oddělení školství, vedla místostarostka Ing. Jana Španková.
Pozvánka na setkání pracovní skupiny k tématu inkluzivní vzdělávání
9-5-2017

Pozvánka na setkání pracovní skupiny k tématu inkluzivní vzdělávání

Dovolujeme si Vás tímto srdečně pozvat na další setkání pracovní skupiny MAP, a to na téma INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Pozvánku s bližšími informacemi naleznete v příloze. Hlavním účelem tohoto setkání je vytvořit prostor pro otevřenou diskusi, sdílení zkušeností, hledání problémů a jejich řešení z pohledu různých organizací formálního, neformálního, zájmového i volnočasového vzdělávání a sociálních partnerů.
Návrhy žáků Základní školy Vodičkova na logo Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání Prahy 1
5-5-2017

Návrhy žáků Základní školy Vodičkova na logo Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání Prahy 1

Návrhy žáků Základní školy Vodičkova na logo Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání Prahy 1. S žáky II. stupně v hodinách výtvarné výchovy a počítačové grafiky pracovaly paní učitelky Mgr. Věra Rafajová, Mgr. Dagmar Hulešová, Mgr. Věra Warthová. Originály si můžete prohlédnout na výstavě do konce května v Informačním centru Úřadu MČ Praha 1.
Pozvánka na akci Děti Prahy 1 žijí pohybem
9-5-2017

Pozvánka na akci Děti Prahy 1 žijí pohybem

Radní pro školství MČ Praha 1 Eva špačková zve všechny děti na akci "Děti Prahy 1 žijí pohybem". Akce se koná ve středu 31. května 2017 od 8:00 do 13:00 na Střeleckém ostrově. Vstupné je zdarma!
Vítejte v našich mateřinkách, milé děti!
3-5-2017

Vítejte v našich mateřinkách, milé děti!

Zpívánky, Flétničky, Aerobik, Malý olympionik, Keramika, Šikulka, Angličtina – tak to je bohatá nabídka kroužků, které budou moci v příštím školním roce využívat děti v Mateřské škole Letenská. Ta v úterý a ve středu, 2. a 3. května, uspořádala zápis nových dětí. Podívat se na jeho průběh přišly vedoucí oddělení školství Úřadu MČ Praha 1 Michaela Vencová a radní Prahy 1 pro školství a občanskou společnost Eva Špačková.
Přihlašte se na výtvarný kroužek
3-5-2017

Přihlašte se na výtvarný kroužek

Prevence dětem a Městská část Praha 1 pro vás připravili Výtvarný kroužek. Tématické hodiny výtvarné výchovy jsou určeny pro děti ve věku:3 - 10 let. Přihlásit se můžete mailem nebo telefonicky: lucia@conceptweb.cz, +420 604 584 877.
Knihovna Václava Havla se zapojila do Místního akčního plánu vzdělávání Prahy 1
2-5-2017

Knihovna Václava Havla se zapojila do Místního akčního plánu vzdělávání Prahy 1

Ve středu 26. 4. 2017 v 15:00 se v Ostrovní 13 sešla více než desítka pedagogů a dalších zájemců o diskusi na téma „kulturní povědomí a vyjádření“. Pracovní skupina svým složením odpovídala šířce tématu, sešli se zástupci předškolního vzdělávání, základního, základního uměleckého a dokonce i terciálního vzdělávání.
Pozvánka na konferenci: Evropské dialogy Václava Havla
3-5-2017

Pozvánka na konferenci: Evropské dialogy Václava Havla

Srdečně Vás zveme na 4. ročník mezinárodní konference Evropské dialogy Václava Havla, která se uskuteční 15. května 2017 v Centru současného umění DOX v Praze a jejímž hlavním tématem je otázka Kde začíná a končí Evropa?
Obyvatelé Kozího plácku přivítali jaro
2-5-2017

Obyvatelé Kozího plácku přivítali jaro

Akce na Kozím plácku se už staly jakousi tradicí a jsou vždy zárukou skvělé zábavy v dobré společnosti. Poslední akcí konanou na Kozím plácku byla Májová veselice, která se uskutečnila v úterý 25.dubna a byla určená pro všechny sousedy a přátele tohoto místa, zkrátka pro všechny, kteří to tam mají rádi.
Školy z Prahy 1 se těší na budoucí prvňáčky
25-4-2017

Školy z Prahy 1 se těší na budoucí prvňáčky

Zápisy do prvních ročníků základních škol zřizovaných Městskou částí Praha 1 jsou už dnes minulostí. Jako poslední se konal v úterý a ve středu 25. a 26. dubna zápis do prvních tříd ZŠ Brána jazyků ve Vojtěšské ulici. V příštím školním roce by tato škola měla otevřít celkem čtyři první třídy s celkem 84 žáky, z toho jedna třída bude zaměřena na matematiku.
Místní akční plán vzdělávání Prahy 1 úspěšně pokračuje
21-4-2017

Místní akční plán vzdělávání Prahy 1 úspěšně pokračuje

Na duben a květen jsme pro Vás naplánovali další tři pracovně-diskusní setkání, a to na velmi zajímavá témata: KULTURNÍ POVĚDOMÍ (26. 4. 2017, 15:00), INKLUZE (17. 5. 2017, 15:00) a POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ (31. 5. 2017, 15:00). Cílů těchto diskusí v rámci MAP Praha 1 je několik: 1. UMOŽNIT SETKÁVÁNÍ ZÁSTUPCŮ RŮZNÝCH ORGANIZACÍ, NAVÁZÁNÍ KONTAKTŮ, 2. SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ, INFORMACÍ, 3. IDENFITIKACE PROBLÉMŮ, NEDOSTATKŮ A POTŘEB, HLEDÁNÍ ŘEŠENÍ. Pracovních skupin se mohou účastnit zástupci organizací formálního, zájmového i volnočasového vzdělávání z Prahy 1. MAP Praha 1 tak dává možnost získat nové informace, navázat kontakty a více zapojit organizace do rozvoje vzdělávání v Praze 1. Na Vaše dotazy a přihlášky se těšíme na map@praha1.cz.
Sešla se Pracovní skupina k (pre) matematické gramotnosti
13-4-2017

Sešla se Pracovní skupina k (pre) matematické gramotnosti

Ve středu 5. 4. 2017 od 15:00 proběhlo další z cyklu setkání Pracovních skupin zpracování Místního akčního plánu, tentokrát na téma matematická a prematematická gramotnost. Diskuse se zúčastnila jako host PhDr. Michaela Kaslová z Katedry matematiky a didaktiky matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Atmosféra byla velmi tvůrčí, diskutovalo se o souvislosti MG s ostatními gramotnostmi, přesazích MG do jiných oblastí, metodě profesora Hejného, konstruktivistickém přístupu k výuce atd.  Do závěrečné SWOT analýzy bylo pojmenováno mnoho příležitostí (nejen) pro Prahu 1. Všem zúčastněným ještě jednou děkujeme a těšíme se na další mapácko-matematické setkání.
Česko-italský program přijímá děti do 1. a 6. třídy
6-4-2017

Česko-italský program přijímá děti do 1. a 6. třídy

Základní škola Jiřího Gutha-Jarkovského nabízí už druhým rokem vzdělávání v rámci česko-italského programu, a tak i letos ráda přivítá děti, které se chystají pro příští školní rok do prvního a šestého ročníku. Jako velmi dobrá prezentace programu určitě posloužilo malé divadelní představení, v němž stávající „šesťáci“ předvedli při setkání v Italském kulturním institutu ve Vlašské ulici, co už se během pár měsíců z italštiny naučili.
Radní pro školství Eva Špačková přivítala bavorské i české děti
6-4-2017

Radní pro školství Eva Špačková přivítala bavorské i české děti

Ve slavnostních prostorách Staroměstské radnice se s žáky ZŠ Brána jazyků a jejich přáteli z Gymnázia Friedricha Rückerta z krásného bavorského města Ebernu sešla radní Prahy 1 pro školství a občanskou společnost Eva Špačkové. Bavorští hosté jsou tento týden v Praze na výměnném pobytu.
Radní Eva Špačková ocenila vítěze sedmého ročníku Dětského fotbalového poháru školních družstev
5-4-2017

Radní Eva Špačková ocenila vítěze sedmého ročníku Dětského fotbalového poháru školních družstev

Fotbal je fenomén, který s sebou přináší obrovské emoce. Když se mladému fotbalistovi povede vstřelit důležitý, možná dokonce jeho úplně první gól, spoluhráči ho s ním prožívají, což vytváří nezapomenutelné a jedinečné zážitky. I takové příběhy pravidelně píše populární školní turnaj Dětský fotbalový pohár, jehož sedmý ročník proběhl v průběhu prvních tří měsíců letošního roku.
Pracovní skupina k finanční gramotnosti se konala v rámci akce GLOBAL MONEY WEEK
5-4-2017

Pracovní skupina k finanční gramotnosti se konala v rámci akce GLOBAL MONEY WEEK

Ve středu 29. 3. 2017 od 15:00 proběhlo další z cyklu setkání Pracovních skupin zpracování Místního akčního plánu. Díky všem zúčastněným dámám proběhla diskuse i tentokrát ve velmi otevřené a příjemné atmosféře, a došlo na četná sdílení informací a zkušeností.
více  >