Na několikadenní návštěvu Prahy 1 dorazila padesátičlenná skupina obyvatel partnerského Bambergu, složená většinou ze seniorů a vedená 3. starostou města Wolfgangem Metznerem. Součástí jejich bohatého programu bylo i slavnostní přijetí starostou Prahy 1 Oldřichem Lomeckým v Brožíkově síni na Staroměstské radnici.

 „Bamberg je nádherné bavorské město ležící nedaleko hranic, s kterým Prahu 1 spojuje přátelství, které letos oslavuje pětadvacáté narozeniny,“ vysvětlil starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký a upozornil na řadu společných aktivit obou měst, společné zapsání na seznam kulturního dědictví UNESCO i společnou lásku k hudbě, zosobněnou například českým dirigentem Bamberských symfoniků Jakubem Hrůšou.

„Naše návštěva a dnešní setkání jsou vyvrcholením letošních bohatých oslav pětadvacátého výročí podepsání partnerské smlouvy mezi našimi městy a já bych chtěl velmi poděkovat za vzornou péči, které se nám po celou dobu pobytu dostává,“ ocenil 3. starosta Bambergu Wolfgang Metzner a dodal: „Letošní koncerty, divadelní představení, výstava o Václavu Havlovi, cyklistická výprava, studentské a žákovské výměny, návštěvy delegací a další akce názorně ukazují, jak výborně funguje naše partnerství podepsané v září roku 1992.“

Do partnerských projektů se zapojují děti a mladí lidé, sportovci, umělci, podnikatelé, učitelé a další profesní skupiny. Jak se shodli oba pánové, přátelství našich měst má nejen dlouhou a bohatou minulost a přítomnost, ale i lákavou budoucnost, kterou by chtěli spolu s občany pomáhat budovat. „Jsem přesvědčen, že se zde spolu setkáme při oslavách za dalších dvacet let,“ prohlásil s úsměvem Wolfgang Metzner, jenž také pogratuloval Oldřichu Lomeckému k sedmému výročí zvolení starostou.

Praha 1 uzavřela partnerskou smlouvu se sedmdesátitisícovým Bambergem v roce 1992, tedy ve stejném roce, kdy byla podepsána „Smlouva mezi SRN a ČSFR o dobrém sousedství a přátelské spolupráci“.

Bamberg je městem s historií delší než tisíc let, sahající až do dob starověkého Říma. Od roku 1993 má, stejně jako Praha, statut města světového kulturního dědictví UNESCO. Může se pochlubit unikátními památkami jako například starou radnicí, benediktinským klášterem svatého Martina, zámkem Geyrswörth s růžovou zahradou, původně rybářskými Malými Benátkami na břehu řeky Regnitz nebo překrásnou vilou Concordia.

Více informací o Bambergu naleznete na https://cs.wikipedia.org/wiki/Bamberk a na www.stadt.bamberg.de.