Pro lepší prosazování vašich zájmů ohledně největšího parku na Praze 1 vás prosíme o vyplnění krátké ankety, kterou pro vás připravil radní pro životní prostředí Petr Kučera. Anketu je možné odeslat do 4. 9. 2019.

Anketu naleznete na:

https://forms.gle/798oefNieHJAbhsQ9

Pražský magistrát plánuje větší změny ve Velké strahovské a Lobkovické zahradě. Ve Velké strahovské zahradě je zažádáno o stavební povolení na nové zázemí pro správce, včetně veřejných záchodů. Chystá se také podání žádosti o stavební povolení pro zpřístupnění tzv. zásobovací vinice. Lobkovická zahrada má vydané územní rozhodnutí a připravuje se dokumentace pro stavební řízení.

Zveme vás na komentovanou vycházku, která se k tématu bude konat ve středu 26. června v 17:00, jejíž součástí bude i diskuze. Sraz u Petřínských teras (Petřínské sady 393).