V adventním předvánočním čase proběhlo na Petrském náměstí Andělské zpívání. Jak jinak! Tak jako každý rok Spolek přátel Petrské čtvrti připravil pro své sousedy a obyvatele Prahy 1 akci, která zahřála a potěšila.

Zahájení patřilo paní starostce MČ Praha 1 Terezii Radoměřské a poté se chopilo zábavy několik hudebních a pěveckých souborů. Nelze nikoho vyzdvihovat! Každé těleso bylo skvělé a originální. Jeho umění bylo stoprocentní a nasazení nesouměřitelné. Pěvecký sbor Gymnázia J. G. Jarkovského se pochlubil perfektním zvládnutím klasických českých koled a písní z českých pohádek. Pěvecký sbor církve Bratrské vnesl na Petrské náměstí vážnost a sounáležitost, která k těmto dnům navýsost patří. Podřipský žesťový orchestr, který akce naší radnice provází po mnoho let, vnesl nejen skvělou muziku, ale i legraci a roztančil mnohé přítomné diváky. Nezahřál jen čerstvý svařák, ale také pohyb a radost, které hudba zprostředkovala všem divákům a účastníkům. Celý adventní podvečer provázeli krásní, bílí a spanilí andělé na chůdách. Návštěvníkům slibovali – a to se jistě vyplní – že jejich životy budou strážit a že se ničeho nemusí bát. Věřme jim! Věřme tradicím. Věřme si.

Veselá, spontánní a srdečná nálada nechyběla ani minutu. Díky Spolku přátel Petrské čtvrti má tento kus vnitřní Prahy o tradiční setkání postaráno. A tak to má být!