Analýzu stavu a návrh řešení bezpečnosti a veřejného pořádku v ulicích MČ Praha 1 v období 2018 – 2022 najdete zde: PDF