Na základě požadavku MK ČR na průběžnou pětiletou aktualizaci programu byl v roce 2021 zpracován návrh aktualizace Programu regenerace MČ Praha 1 pro následující období 2022 až 2026, který je k nahlédnutí zde.