Spolek přátel Petrské čtvrti pozval sousedy, ale i příznivce ze vzdálenějšího okolí na tradiční a krásný adventní koncert, aby spolu s nimi oslavil své 11. narozeniny.

Návštěvníci také mohli zakoupit vánoční ozdoby od malých školáků ze ZŠ Jiřího Gutha-Jarkovského a přispět tak na dárek pro osamělou paní.

O nádherný koncertní program se postarala operní pěvkyně Martina Mamula spolu s varhanistkou Jiřinou Marešovou a pěvkyněmi Adelií Vessan, Viktorií Dukovou, Sandrou Dufkovou, Evou Veselkovou, Andreou Klepišovou, Karin Slunečkovou a Kateřinou Novotnou.

Všem umělcům a organizátorům pod vedením Lindy Klečkové moc děkujeme. A děkujeme také panu faráři Lukáši Lipenskému za jeho milé pohostinství.