18.06.2019Soubory hlasování7. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 006182019_01.txt 06182019_02.txt 06182019_03.txtÚvod a Program jednání
bod č. 106182019_04.txtVzdání se funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 1
bod č. 206182019_05.txtÚčetní závěrka, závěrečný účet MČ Praha 1 a výsledek hospodaření ekonomické činnosti včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 1 za rok 2018, změna rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2019
bod č. 306182019_06.txtJednací řád výborů Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 406182019_07.txtPoskytnutí finančního daru Hasičskému záchrannému sboru hlavního města Prahy
bod č. 506182019_08.txtUzavření dohody o narovnání ve věci sporu vedeného u Okresního soudu Praha – východ pod sp. zn. 5 C 501/2014
bod č. 606182019_09.txtOdnětí části pozemku č. parc. 352/1, nově značeno dle oddělovacího geom. plánu č. 686-29/2019 ověřeného Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu dne 08.04.2019 jako č. parc. 352/7 o výměře 481 m2, k. ú. Malá Strana, Praha 1
bod č. 706182019_10.txt 06182019_11.txt 06182019_12.txtNávrh dalšího postupu při řešení budoucího fungování Nemocnice Na Františku
bod č. 8bez hlasováníDotazy a interpelace
bod č. 906182019_13.txtouhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků na adrese Karlova 163/30, Praha 1
bod č. 1006182019_14.txtDohoda o narovnání s paní Boženou Harmáčkovou