16. – 17.06.2021Soubory hlasování27. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 006162021_01.txt 06162021_02.txt 06162021_03.txt 06162021_04.txt 06162021_05.txt 06162021_06.txt 06162021_07.txt 06162021_08.txt 06162021_09.txt 06162021_10.txt 06162021_11.txt 06162021_12.txt 06162021_13.txt 06162021_14.txt 06162021_15.txt 06162021_16.txt 06162021_17.txtÚvod a Program jednání
bod č. 106162021_18.txt 06162021_19.txt 06162021_20.txt 06162021_21.txt 06162021_22.txt 06162021_23.txt 06162021_24.txt 06162021_25.txt 06162021_26.txt 06162021_27.txt 06162021_28.txt 06162021_29.txt 06162021_30.txt 06162021_31.txt 06162021_32.txt 06162021_33.txt 06162021_34.txt 06162021_35.txtZměny Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 2

Přerušeno

Vyhodnocení záměru prodeje č. parc. 562 v k. ú. Malá Strana, obec Praha
bod č. 3

Přerušeno

Vyhodnocení záměru prodeje č. parc. 563/2 v k. ú. Malá Strana, obec Praha
bod č. 406162021_36.txt 06162021_37.txt 06162021_38.txt 06162021_39.txt 06162021_40.txt 06162021_41.txt 06162021_42.txtVyhodnocení záměru prodeje č. parc. 563/1 v k. ú. Malá Strana, obec Praha
bod č. 506162021_43.txt 06162021_44.txtVolba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1
bod č. 606162021_45.txtPřidělení finančních prostředků v rámci Dotačního programu MČ Praha 1 s názvem Jednička pro rok 2021: A. sociální oblast a B. protidrogová prevence
bod č. 706162021_46.txt 06162021_47.txt 06162021_48.txt 06162021_49.txt 06162021_50.txtZáměr prodeje č. parc. 674 v k. ú. Staré Město, obec Praha
bod č. 806162021_51.txt 06162021_52.txtDotazy a interpelace
bod č. 906162021_53.txtŽádost o prominutí nedoplatku za užívání bytu v domě č. p. 610, k. ú. Nové Město, Žitná 23, Praha 1
bod č. 1006162021_54.txtOdnětí pozemků tvořících areál Vrchlického sadů, NM, Praha 1 Svěření částí pozemku č. parc. 1085, Havelská, SM, Praha 1 Vypořádání faktických a právních vztahů na pozemku č. parc. 2318/9, NM, Praha 1 v souvislosti s navrhovaným odnětím svěřené správy
bod č. 1106162021_55.txt 06162021_56.txt 06162021_57.txt 06162021_58.txt 06162021_59.txt 06162021_60.txt 06162021_61.txt 06162021_62.txt 06162021_63.txt 06162021_64.txtOtevírací doba ve Vojanových sadech
bod č. 1206162021_65.txtZávěrečná zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 1 za rok 2020
bod č. 806162021_66.txt 06162021_67.txtDotazy a interpelace II.
bod č. 1306162021_68.txtÚčetní závěrka, závěrečný účet MČ Praha 1 a výsledek hospodaření ekonomické činnosti včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 1 za rok 2020, změna rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2021
bod č. 1406162021_69.txt 06162021_70.txtPrověření privatizace bytové jednotky č. 1604/7 na adrese č. p. 1604, Bolzanova 7, k. ú. Nové Město, Praha 1 – pověření Kontrolního výboru
bod č. 1506162021_71.txtOdstoupení od smlouvy o neoprávněné privatizaci bytu č. 1604/7 v domě čp. 1604 v k. ú. Nové Město v Bolzanově ulici č. 7
bod č. 1606162021_72.txt 06162021_73.txtInformace o dalším postupu v řešení problematiky krátkodobého ubytování v bytech a návrh řešení Výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života
bod č. 1706162021_74.txt 06162021_75.txtAktualizace stanoviska MČ Praha 1 k problematice poskytování služeb krátkodobého ubytování
bod č. 1806162021_76.txtProminutí smluvní pokuty výherci výběrového řízení na dostavbu rozestavěné bytové jednotky č. 158/15 v domě č. p. 158, Opatovická 20, k. ú. Nové Město, obec Praha
bod č. 1906162021_77.txt IV. Výběrové řízení na prodej rozestavěných bytových jednotek v domech, které jsou svěřeny do správy MČ Praha 1 – záměr
bod č. 2006162021_78.txt 06162021_79.txtZpráva o prověření porušení Etického kodexu člena ZMČ Praha 1 Ing. arch. Tomášem Víchem – úkol uložený usnesením ZMČ Praha 1 č. UZ20_0208
bod č. 2106162021_80.txt 06162021_81.txtNesouhlas se vznikem nového hotelu na rohu ulic Opatovická a Černá na Novém Městě
bod č. 2206162021_82.txtPronájem nebytového prostoru v Haštalské 1 na Starém Městě
bod č. 2306162021_83.txtInformace o stavu přípravy Strategie udržitelného rozvoje MČ Praha 1 na období 2021 -2031
bod č. 2406162021_84.txtPosunutí termínu úkolu z usnesení č. UZ18_0612 ze dne 12.6.2018 – informovat ZMČ P1 o výsledku vyhodnocení připomínek a zásadních připomínek MČ Praha 1 k předloženému návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitní plán)
bod č. 2506162021_85.txt 06162021_86.txtZáměr „Staroměstská brána“ – revitalizace hotelu Intercontinental a jeho okolí + 26 – Povinnost starosty podat odvolání proti eventuálnímu rozhodnutí o povolení umístění novostavby obchodního domu na náměstí Miloše Formana před hotelem InterContinental