16.04.2019Soubory hlasování5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 004162019_01.txt Úvod a Program jednání
bod č. 104162019_02.txtNávrh na udělení Čestného občanství Prahy 1 paní Kamile Moučkové
bod č. 2 04162019_03.txt 04162019_04.txt 04162019_05.txt 04162019_06.txt 04162019_07.txtVolba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1
bod č. 304162019_08.txtPoskytnutí daru společnosti POST BELLUM, o.p.s.
bod č. 404162019_09.txtStatut Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku
bod č. 504162019_10.txtZměna ve složení Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku
bod č. 604162019_11.txtSouhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek na adrese Staroměstské nám. 929/8, Praha 1
bod č. 704162019_12.txtVyhodnocení Grantů na opravu domovního fondu pro rok 2019
bod č. 804162019_13.txtPřidělení finančních prostředků v rámci „Dotačního programu Městské části Praha 1 na ochranu kulturního dědictví pro rok 2019“
bod č. 904162019_14.txtPřidělení finančních prostředků v rámci „Dotačního programu Městské části Praha 1 na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2019“
bod č. 1004162019_15.txtPřidělení finančních prostředků v rámci „Dotačního programu Městské části Praha 1 v oblasti kultury pro rok 2019“
bod č. 1104162019_16.txtPřidělení finančních prostředků v rámci „Dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2019“
bod č. 1204162019_17.txtZáměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 769, na pozemku parc. č. 607, Jungmannovo náměstí 7, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 1304162019_18.txt 04162019_19.txtZáměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 578, na pozemku parc. č. 2259/1, Mezibranská 9, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 14bez hlasováníDotazy a interpelace
bod č. 1504162019_20.txt 04162019_21.txtProdej části spol. prostor v domě č. p. 801, na pozemku parc. č. 927, U Obecního dvora 6, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1
bod č. 1604162019_22.txtLhůty pro dokončení výstavby (dostavby) rozestavěné bytové jednotky č. 158/15, ul. Opatovická 20, k. ú. Nové Město, obec Praha 1 – oprava usnesení UZ19_0039 ze dne 06.03.2019
bod č. 1704162019_23.txtPozastavení lhůty pro dokončení výstavby (dostavby) půdních prostor domu čp. 964, která je součástí pozemku č. parc. 449, V Kotcích 24, k. ú. Staré Město, Praha 1