26.01.2023Soubory hlasování4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 001262023_01.txt 01262023_02.txt 01262023_03.txt 01262023_04.txtÚvod a Program jednání
bod č. 101262023_05.txtStanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 1
bod č. 201262023_06.txt 01262023_07.txt 01262023_08.txt 01262023_09.txt 01262023_10.txtŽádosti o posunutí termínů úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 301262023_11.txtNájemní smlouva k bytu v domě č. p. 423, k. ú. Staré Město, Skořepka 9, Praha 1 – uplatnění smluvní pokuty
bod č. 401262023_12.txtNájemní smlouva k bytu v domě č. p. 1508, k. ú. Nové Město, Pštrossova 35, Praha 1 – uplatnění smluvní pokuty
bod č. 501262023_13.txtZáměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 404, na pozemku parc. č. 351/1, Újezd 29, vše v k. ú. Malá Strana, Praha 1
bod č. 601262023_14.txt 01262023_15.txt 01262023_16.txt 01262023_17.txtVolba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1
bod č. 701262023_18.txtProminutí smlouvou stanovené sankce – Malostranská beseda a.s., Malostranské nám. 35/21, Praha 1
bod č. 801262023_19.txtProminutí smlouvou stanovené sankce – H&Hotels s.r.o., Václavské nám. 43, čp. 819, Praha 1
bod č. 901262023_20.txtDoplnění statutu Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 1001262023_21.txt 01262023_22.txtZměna Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 1 ohledně úpravy interpelací
bod č. 1101262023_23.txt 01262023_24.txt 01262023_25.txt 01262023_26.txt 01262023_27.txt 01262023_28.txt 01262023_29.txt 01262023_30.txtPůsobení trestně stíhaných osob v MČ Praha 1
bod č. 1201262023_31.txt 01262023_32.txtParticipace parku Cihelná a Michnovského letohrádku (Rybářského domečku)
bod č. 1301262023_33.txt 01262023_34.txt 01262023_35.txt 01262023_36.txtDotazy a interpelace
bod č. 1401262023_37.txtŽádost o odpuštění doplatku nájmu ve výši 127.449 Kč za dlužný pronájem pozemku parc. č. 757/2, k. ú. Malá Strana, obec Praha
bod č. 1201262023_38.txt 01262023_39.txt 01262023_40.txt 01262023_41.txt 01262023_42.txt 01262023_43.txt 01262023_44.txt 01262023_45.txt 01262023_46.txt 01262023_47.txtParticipace parku Cihelná a Michnovského letohrádku (Rybářského domečku)
bod č. 1501262023_48.txt 01262023_49.txtZlepšení fungování zastupitelstva a rady směrem k větší transparentnosti a inkluzivnosti
bod č. 1601262023_50.txt 01262023_51.txt 01262023_52.txtFinanční záležitosti sportovních areálů Na Františku a v Masné
bod č. 1701262023_53.txtSchválení statutu Výboru pro kultivaci a služby v památkové rezervaci Zastupitelstva MČ Praha 1