15 – 16.06.2022Soubory hlasování36. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 006152022_01.txt 06152022_02.txt 06152022_03.txt 06152022_04.txt 06152022_05.txt 06152022_06.txt 06152022_08.txt 06152022_09.txt 06152022_10.txt 06152022_11.txt 06152022_12.txt 06152022_13.txt 06152022_14.txt 06152022_15.txt 06152022_16.txt 06152022_17.txt 06152022_18.txtÚvod a Program jednání
bod č. 106152022_19.txt 06152022_20.txt 06152022_21.txtÚčetní závěrka, závěrečný účet MČ Praha 1 a výsledek hospodaření ekonomické činnosti včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 1 za rok 2021, změna rozpočtu na rok 2022
bod č. 206152022_22.txtStanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha 1 pro volební období 2022 – 2026
bod č. 306152022_23.txt 06152022_24.txt 06152022_25.txt 06152022_26.txtVolba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1
bod č. 406152022_27.txtPřidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu MČ Praha 1 s názvem Oblast zdravotnictví pro rok 2022
bod č. 506152022_28.txtDodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči, IČ: 63832925
bod č. 606152022_29.txt 06152022_41.txt 06152022_42.txt 06152022_43.txt 06152022_45.txtZáměr prodeje pozemku parc. č. 931/4 v k. ú. Staré Město, obec Praha (Kozí 803/12, Praha 1)
bod č. 706152022_30.txtKoncepce rozvoje Nemocnice Na Františku
bod č. 906152022_31.txtDotazy a interpelace
bod č. 806152022_32.txt 06152022_33.txt 06152022_34.txt 06152022_35.txt 06152022_36.txt 06152022_37.txt 06152022_38.txt 06152022_40.txtPřipomínky MČ Praha 1 k návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitní plán) pro veřejné projednání
bod č. 1006152022_45.txtŽádost o uzavření splátkového kalendáře v souvislosti s užíváním části nebytové jednotky č. 426/104 v domě č. p. 426, k. ú. Malá Strana, Újezd 26, Praha 1
bod č. 1106152022_46.txt 06152022_47.txtŽádost SUPRELA s. r. o. o prominutí části smluvní pokuty
bod č. 1206152022_48.txtZáměr prodeje pozemku parc. č. 14/4, k. ú. Nové Město, obec Praha (vnitroblok domu čp. 923, Opletalova 10)
bod č. 1306152022_49.txtZáměr prodeje části spol. prostor a části nebytové jednotky v domě č. p. 40, na pozemku parc. č. 199, Mostecká 26, vše v k. ú. Malá Strana, Praha 1
bod č. 1406152022_50.txtProdej nemovité věci – části pozemku parc. č. 879, k. ú. Staré Město, obec Praha, společnosti PROXY – FINANCE a.s.
bod č. 1506152022_51.txtZávěrečná zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 1 za rok 2021
bod č. 1606152022_52.txtZpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady a zastupitelstva MČ Praha 1 od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022
bod č. 1706152022_53.txtRevokace usnesení č. UZ21_0287 ze dne 14. 9. 2021 ve věci Žádosti společnosti CAMBAG s.r.o., IČ 27430308, o uzavření dohody o splátkách dluhu vzniklého v souvislosti s užíváním nebytové jednotky č. 350/106 v domě č. p. 350 v k. ú. Staré Město, Na Perštýně 17, Praha 1, na více než 18 splátek.
bod č. 1806152022_54.txtVyjádření ke svěření pozemku parc. č. 648, k. ú. Hradčany, obec Praha, do správy Městské části Praha 1
bod č. 1906152022_55.txt 06152022_56.txt 06152022_57.txt 06152022_58.txt 06152022_59.txt 06152022_60.txtProblematika parkování na území městské části Praha 1
bod č. 2006152022_61.txtPrague Night Ride 2022
bod č. 2106152022_62.txtDalší nakládání s bytovým fondem MČ Praha 1
bod č. 2206152022_63.txtZáměr prodeje pozemku parc. č. 66/4, k. ú. Nové Město, obec Praha (vnitroblok domu čp. 938, Jindřišská 18)