„“
17.05.2022Soubory hlasování35. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 005172022_01.txt 05172022_02.txt 05172022_03.txt 05172022_04.txt 05172022_05.txt 05172022_06.txt 05172022_07.txt 05172022_08.txt 05172022_09.txt 05172022_10.txt 05172022_11.txt 05172022_12.txt 05172022_13.txtÚvod a Program jednání
bod č. 105172022_14.txtPoskytnutí daru Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze
bod č. 205172022_17.txtZáměr prodeje pozemku parc. č. 931/4 v k. ú. Staré Město, obec Praha (Kozí 803/12, Praha 1)
bod č. 3přerušenoSoudní smír ve věci sporu vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 15 C 213/2009 o zaplacení 136.824.103 Kč s příslušenstvím
bod č. 405172022_15.txt 05172022_16.txtVolba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1
bod č. 505172022_18.txt 05172022_19.txtZáměr prodeje pozemku parc. č. 795/2 v k. ú. Malá Strana, obec Praha (Vítězná 559/4, Praha 1)
bod č. 605172022_20.txt 05172022_21.txtInformace o opatřeních k zajištění bezpečnosti a dodržování veřejného pořádku na území MČ Praha 1 a Řešení problematiky rušení nočního klidu
bod č. 8bez hlasováníDotazy a interpelace
bod č. 905172022_22.txt přerušenoProdej jednotky č. 1403/37 vlastníkům sousední jednotky č. 1403/13, Revoluční 28, kú Nové Město, Praha 1
bod č. 1005172022_23.txtZměna prohlášení vlastníka v domě č. p. 19, na pozemku parc. č. 714, Jungmannova 7, k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 1105172022_24.txtZáměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 435, na pozemku parc. č. 408, Michalská 21, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1
bod č. 1205172022_25.txtNávrh na udělení čestného občanství a Ceny Prahy 1
bod č. 1305172022_26.txtInformace o podání trestního oznámení v souvislosti s poškozením MČ Praha 1 při správě objektů v Janově nad Nisou