13.04.2022Soubory hlasování34. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 004132022_01.txt 04132022_02.txt 04132022_03.txt 04132022_05.txt 04132022_06.txt 04132022_07.txt 04132022_08.txt 04132022_09.txt 04132022_10.txtÚvod a Program jednání
bod č. 104132022_12.txt 04132022_13.txt 04132022_14.txt 04132022_15.txt 04132022_16.txt 04132022_17.txtVolba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1
bod č. 204132022_18.txtNávrh na přidělení finančních prostředků v rámci vyhlášeného dotačního programu „Podpora využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2022“
bod č. 304132022_19.txt 04132022_20.txt 04132022_22.txtGranty na opravu domovního fondu 2022 – vyhodnocení
bod č. 404132022_23.txt 04132022_24.txtZměna tajemníka Výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života
bod č. 504132022_25.txt 04132022_26.txtPosunutí termínu úkolu z usnesení č. UZ22_0351 ze dne 15.03.2022 – návrh nového znění Pravidel pro udělování čestného občanství Městské části Praha 1 a Ceny Prahy 1
bod č. 604132022_27.txtŽádost o uzavření splátkového kalendáře za nedoplatek vzniklý za užívání bytu v domě č. p. 610, k. ú. Nové Město, Žitná 23, Praha 1
bod č. 704132022_28.txtPosunutí termínu úkolu z usnesení č. UZ21_0288 ze dne 14.09.2021 a UZ22_0344 ze dne 25.01.2022 (nebytový prostor v domě č. p. 928, k. ú. Staré Město, Dušní 1, Praha 1)
bod č. 804132022_29.txtZměna prohlášení pro dům čp. 923 v pozemku parc. č. 796, k. ú. Staré Město, na adrese Dlouhá 5, Praha 1
bod č. 9

přerušeno

Změna prohlášení vlastníka v domě čp. 938, na pozemcích parc. č. 66/1, 66/2 a 66/3, Jindřišská 18, k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 1004132022_30.txt 04132022_31.txtZpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady a Zastupitelstva MČ Praha 1 od 1.10.2021 do 31.12.2021
bod č. 1104132022_32.txtSeznam veřejných WC ve vlastnictví MČ Praha 1 – informace
bod č. 1204132022_33.txtDotazy a interpelace