25-26.01.2022Soubory hlasování32. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 001252022_01.txt 01252022_02.txt 01252022_03.txt 01252022_04.txt 01252022_05.txt 01252022_06.txt 01252022_07.txt 01252022_08.txt 01252022_09.txt 01252022_10.txt 01252022_11.txtÚvod a Program jednání
bod č. 101252022_12.txt 01252022_21.txt 01252022_22.txt 01252022_23.txt 01252022_24.txt 01252022_25.txt 01252022_26.txt 01252022_27.txt 01252022_28.txt 01252022_29.txt 01252022_30.txt 01252022_31.txt 01252022_32.txt 01252022_33.txtRozpočet MČ Praha 1 na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 1 na roky 2023 – 2027
bod č. 2

Přerušeno

01252022_15.txt
Prominutí dluhu paní Boženě Harmáčkové
bod č. 301252022_13.txt 01252022_14.txtŽádost společnosti LEATHER BOX, s. r. o., IČ: 25623656, o splátkový kalendář na úhradu dluhu s příslušenstvím z nájmu nebytové jednotky č. 470/101 v domě č. p. 470 k. ú. Staré Město, Melantrichova 8, Praha 1
bod č. 401252022_16.txt 01252022_18.txt 01252022_19.txt 01252022_20.txtDotazy a interpelace
bod č. 501252022_34.txtRozpočet Bezpečnostního fondu MČ Praha 1 na rok 2022
bod č. 601252022_35.txtRozpočet Sociálního fondu MČ Praha 1 na rok 2022
bod č. 701252022_36.txtRozpočet Zaměstnaneckého fondu MČ Praha 1 na rok 2022
bod č. 801252022_37.txt 01252022_38.txtOdejmutí správy pozemku parc. č. 790/2 vč. stavby v k.ú. Malá Strana, obec Praha, o výměře 47 m2
bod č. 901252022_39.txt 01252022_40.txtPosunutí termínu úkolu z usnesení č. UZ21_0288 ze dne 14.09.2021 (nebytový prostor v domě č. p. 928, k. ú. Staré Město, Dušní 1, Praha 1)
bod č. 1001252022_41.txtŽádost o prominutí nedoplatku za užívání nebytového prostoru v domě č. p. 676, k. ú. Nové Město, Navrátilova 1, Praha 1
bod č. 1101252022_42.txtŽádost o prominutí dluhu – příslušenství pohledávky za plnění poskytovaná s užíváním bytu v domě č. p. 213, k. ú. Staré Město, Náprstkova 5, Praha 1
bod č. 1201252022_43.txtŽádost o prominutí nedoplatku za užívání nebytového prostoru v domě č. p. 19, k. ú. Nové Město, Jungmannova 7, Praha 1
bod č. 1301252022_44.txtProdloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 (OKS/OTMS a OPVP)
bod č. 1401252022_45.txtZpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady a Zastupitelstva MČ Praha 1 od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021
bod č. 1501252022_46.txtSpráva objektů v Janově nad Nisou ve vztahu k usnesení č. UZ21_0258 a č. UR21_1040
bod č. 1601252022_47.txt 01252022_48.txt 01252022_49.txtInformace Kontrolního výboru ZMČ Praha 1 k podnětu Mgr. et Mgr. Vladana Brože, člena ZMČ Praha 1