14.12.2021Soubory hlasování31. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 012142021_01.txt 12142021_02.txt 12142021_03.txt 12142021_04.txt 12142021_05.txt 12142021_06.txtÚvod a Program jednání
bod č. 112142021_07.txt 12142021_08.txtVolba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1
bod č. 212142021_09.txt 12142021_10.txtVolba člena Výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života ZMČ P1
bod č. 312142021_11.txtOdpis pohledávek z ekonomické činnosti 12/2021
bod č. 412142021_12.txt 12142021_13.txt 12142021_14.txt 12142021_15.txt 12142021_16.txt 12142021_17.txtPravidla rozpočtového provizoria MČ Praha 1 na rok 2022
bod č. 512142021_18.txtDodatky ke zřizovacím listinám zřizovaných příspěvkových organizací
bod č. 612142021_19.txt 12142021_20.txtAktualizace Programu regenerace MČ Praha 1
bod č. 712142021_21.txtŽádost o změnu účelu dotace poskytnuté smlouvou CES č. 2021/0584 – Malostranská beseda, a.s.
bod č. 812142021_22.txtŽádost o uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění poskytovaná s užívání nebytového prostoru v domě č. p. 146 k. ú. Staré Město, Karlova 23, Praha 1
bod č. 912142021_23.txtŽádost o prominutí části dlužného nájemného u nebytového prostoru v domě č. p. 150, k. ú. Malá Strana, Valdštejnská 4, Praha 1
bod č. 1012142021_24.txtOdejmutí správy pozemku parc. č. 744/5 v k. ú. Malá Strana, Praha 1 o výměře 15 m2
bod č. 1112142021_25.txtZáměr prodeje pozemku parc. č. 14/4, k. ú. Nové Město, obec Praha (vnitroblok domu čp. 923, Opletalova 10)
bod č. 1212142021_26.txt 12142021_27.txt 12142021_28.txt 12142021_29.txt 12142021_30.txtProdej pozemku č. parc. 674 v k. ú. Staré Město, obec Praha
bod č. 1312142021_31.txtZměna prohlášení vlastníka v domě č. p. 1647, na pozemku parc. č. 873, Křemencova 2, k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 1412142021_32.txtProdej části spol. prostor v domě č. p. 1101, na pozemku parc. č. 417, Truhlářská 19, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 1512142021_33.txtProdej nemovité věci – pozemku parc. č. 680 – zahrada, k. ú. Hradčany, obec Praha (Na Baště sv. Tomáše 230/7 Praha 1)
bod č. 16bez hlasováníDotazy a interpelace
bod č. 1712142021_34.txtProdloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 (OSN OTMS a OPVP)
bod č. 1812142021_35.txtDohoda o zrušení spoluvlastnictví k nemovitému majetku formou rozdělení domu na jednotky – pozemek parc. č. 2032, jehož součástí je dům čp. 693, Školská 28, k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 1912142021_36.txtPřevod finančních prostředků na realizaci „Dodávky pevných a otočných kamer a příslušných instalačních sad pro rozšíření stávajících a výstavbu nových kamerových stanovišť Městského kamerového systému hlavního města Prahy na území Městské části Praha 1“ formou dotace