„“
09-10.11.2021Soubory hlasování30. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 011092021_01.txt 11092021_02.txt 11092021_03.txt 11092021_04.txt 11092021_05.txt 11092021_06.txt 11092021_07.txt 11092021_08.txt 11092021_09.txt 11092021_10.txt 11092021_11.txtÚvod a Program jednání
bod č. 111092021_12.txt 11092021_13.txt 11092021_14.txtVolba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1
bod č. 211092021_15.txt 11092021_16.txtŽádost o uzavření splátkového kalendáře u nebytového prostoru v 1. a 2. nadzemním podlaží domu č. p. 566, k. ú. Staré Město, Celetná 28, Praha 1
bod č. 311092021_17.txtŽádost o splátkový kalendář u nebytové jednotky číslo 764/102 v domě č. p. 764, k. ú. Nové Město, Jungmannovo náměstí 4 (28. října 8), Praha 1
bod č. 411092021_18.txtProminutí dluhu Společenství vlastníků jednotek domu Štěpánská 629/59, Praha 1
bod č. 511092021_19.txt 11092021_20.txt 11092021_21.txt 11092021_22.txtDohoda o zrušení spoluvlastnictví k nemovitému majetku formou rozdělení domu na jednotky – pozemek parc.č. 2032, jehož součástí je dům čp. 693, Školská 28, k.ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 611092021_23.txt“ „11092021_24.txt“ „11092021_25.txt“ „11092021_26.txt“ „11092021_27.txt“ „11092021_28.txt“ „11092021_29.txt“ „11092021_30.txtZáměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 730, na pozemku parc. č. 671, Vodičkova 9, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 711092021_31.txtZměna prohlášení vlastníka v domě čp. 938, na pozemcích parc. č. 66/1, 66/2 a 66/3, Jindřišská 18, k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 811092021_32.txtPřístupnost bezbariérových toalet
bod č. 911092021_33.txt 11092021_34.txt 11092021_35.txt 11092021_36.txt 11092021_37.txt 11092021_38.txt 11092021_39.txt 11092021_40.txt 11092021_41.txt 11092021_42.txt 11092021_43.txt 11092021_44.txtNebytový prostor v domě č. p. 1035, k. ú. Staré Město, Karoliny Světlé 17, Praha 1
bod č. 10bez hlasováníDotazy a interpelace
bod č. 1111092021_45.txtProdej pozemku parc. č. 1026/7 a pozemku parc. č. 1026/8, ul. Haštalská, oba v k. ú. Staré Město, obec Praha, které jsou vymezeny geometrickým plánem z pozemku parc. č. 1026/1, k. ú. Staré Město, obec Praha
bod č. 1211092021_46.txt 11092021_47.txt 11092021_48.txt 11092021_49.txtVyhodnocení IV. výběrového řízení na prodej rozestavěných bytových jednotek v domech, které jsou svěřeny do správy MČ Praha 1
bod č. 1311092021_50.txt 11092021_51.txtŠkoda vzniklá stavebními aktivitami na pozemku MŠ Revoluční – parc. č. 326/2 v k. ú. Nové Město, obec Praha, které proběhly v souvislosti se zbudováním a následným odstraněním parkovacího stání pro hasičský vůz v letech 2018 a 2019
bod č. 1411092021_52.txtZpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady a Zastupitelstva MČ Praha 1 od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021
bod č. 1511092021_53.txt 11092021_54.txtPlán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 1 pro rok 2022
bod č. 1611092021_55.txtEtický kodex člena Zastupitelstva městské části Praha 1
bod č. 1711092021_56.txt 11092021_57.txt 11092021_58.txtZměna v Kontrolním výboru Zastupitelstva MČ Praha 1