14.12.2022Soubory hlasování3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 012142022_01.txt 12142022_02.txtÚvod a Program jednání
bod č. 112142022_03.txtPravidla rozpočtového provizoria MČ Praha 1 na rok 2023
bod č. 212142022_04.txtPoskytování příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku pro oddávající členy Zastupitelstva městské části Praha 1 a členy Zastupitelstva městské části Praha 1 zastupující městskou část na veřejných občanských obřadech, poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva městské části Praha 1 a poskytování příspěvku na stravování uvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 1 pro volební období 2022 – 2026
bod č. 312142022_05.txtPosunutí termínu úkolu z usnesení č. UZ22_0351 ze dne 15.03.2022 – návrh nových Pravidel pro udělování čestného občanství městské části Praha 1 a Ceny Prahy 1
bod č. 412142022_06.txt 12142022_07.txtVolba členů Finančního výboru
bod č. 512142022_08.txtVolba členů Kontrolního výboru
bod č. 612142022_09.txtVolba členů Výboru pro participaci, participativní rozpočet, veřejný prostor a pro dotační programy
bod č. 712142022_10.txtVolba členů Výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života
bod č. 812142022_11.txtVolba členů Výboru pro kultivaci a služby v památkové rezervaci
bod č. 912142022_12.txt 12142022_13.txtAktuální situace ohledně Jindřišské věže
bod č. 1012142022_14.txt 12142022_15.txt 12142022_16.txt 12142022_17.txt 12142022_18.txt 12142022_19.txtVolba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1
bod č. 1112142022_20.txtZrušení záměru prodeje pozemku parc. č. 795/2, k. ú. Malá Strana, obec Praha (Vítězná 559/4, Praha 1) schváleného UZ22_0386 ze dne 17.05.2022
bod č. 1212142022_21.txtProdloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 (OSN/OTMS)
bod č. 1312142022_22.txtPosunutí termínu úkolu z usnesení č. UZ21_0288 ze dne 14.09.2021 (nebytový prostor v domě č. p. 928, k. ú. Staré Město, Dušní 1, Praha 1)
bod č. 1412142022_23.txtVypořádání veřejné sbírky (transparentního účtu) zřízené za účelem finanční podpory uprchlíků z Ukrajiny
bod č. 1512142022_24.txtPoskytování odměn fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva MČ Praha 1, za výkon funkce členů výborů Zastupitelstva MČ Praha 1 a komisí Rady MČ Praha 1 a za výkon funkce předsedy komise Rady MČ Praha 1
bod č. 1612142022_25.txtDotazy a interpelace