„“
13.10.2021Soubory hlasování29. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 010132021_01.txt 10132021_02.txt 10132021_03.txt 10132021_04.txt 10132021_05.txt 10132021_06.txt 10132021_07.txt 10132021_08.txtÚvod a Program jednání
bod č. 110132021_09.txt 10132021_10.txt 10132021_11.txt 10132021_12.txt 10132021_13.txt 10132021_14.txt 10132021_15.txtStanovisko MČ Praha 1 k navrhovanému znění nové obecně závazné vyhlášky, nahrazující „Obecně závaznou vyhlášku č. 12/2008 Sb. hl. m. Prahy, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích“
bod č. 210132021_16.txtŽádost o prominutí příslušenství pohledávky k dlužnému nájemnému a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním nebytového prostoru v domě č. p. 7, k. ú. Josefov, Dušní 13, Praha 1
bod č. 310132021_17.txtZáměr prodeje nemovité věci – pozemku parc. č. 680 – zahrada, k. ú. Hradčany, obec Praha (Na Baště sv. Tomáše 230/7 Praha 1)
bod č. 410132021_18.txt 10132021_19.txtOdnětí pozemku č. parc. 2313/7 NM, Praha 1 – součást areálu Vrchlického sadů
bod č. 510132021_20.txtVolba člena Kontrolního výboru ZMČ Praha 1