„“
14. – 15.09.2021Soubory hlasování28. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 009142021_01.txt 09142021_02.txt 09142021_03.txt 09142021_04.txt 09142021_05.txt 09142021_06.txt 09142021_07.txtÚvod a Program jednání
bod č. 109142021_08.txt 09142021_09.txt 09142021_10.txtVolba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1
bod č. 209142021_11.txtProjednání výsledků hospodaření MČ Praha 1 za 1. pololetí 2021
bod č. 309142021_12.txtPřidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu MČ Praha 1 s názvem Oblast zdravotnictví pro rok 2021: oblast B – podpora zdravotních služeb
bod č. 409142021_13.txt 09142021_14.txtŽádost o prominutí pohledávky za užívání bytu v domě č. p. 1053, k. ú. Nové Město, Na Poříčí 44, Praha 1
bod č. 509142021_15.txt 09142021_16.txtŽádost o uzavření dohody o splátkách na dlužnou částku za užívání nebytové jednotky č. 350/106 v domě č. p. 350 v k. ú. Staré Město, Na Perštýně 17, Praha 1
bod č. 609142021_17.txtŽádost o prominutí příslušenství pohledávky vzniklé v souvislosti s užíváním části bytové jednotky č. 1094/9 v domě č. p. 1094 v k. ú. Nové Město, Soukenická 22, Praha 1
bod č. 709142021_18.txtŽádost o uzavření splátkového kalendáře za nedoplatek vzniklý za užívání bytu v domě č. p. 610, k. ú. Nové Město, Žitná 23, Praha 1
bod č. 509142021_19.txt 09142021_20.txtŽádost o uzavření dohody o splátkách na dlužnou částku za užívání nebytové jednotky č. 350/106 v domě č. p. 350 v k. ú. Staré Město, Na Perštýně 17, Praha 1
bod č. 809142021_21.txt 09142021_22.txt 09142021_23.txtNebytový prostor v domě č. p. 928, k. ú. Staré Město, Dušní 1, Praha 1
bod č. 909142021_24.txtZáměr prodeje části pozemku parc. č. 342, k. ú. Malá Strana, Praha 1 (Všehrdova 433/23, Praha 1)
bod č. 1009142021_25.txtZáměr prodeje nemovité věci – části pozemku parc. č. 879 v k. ú. Staré Město, Praha 1 společnosti PROXY – FINANCE a.s.
bod č. 1109142021_26.txt 09142021_27.txtZměna prohlášení vlastníka v domě č. p. 1102, na pozemku parc. č. 418, Truhlářská 17, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 1209142021_28.txt 09142021_29.txtŽádost o prodej nebytové jednotky č. 749/103 v domě č. p. 749, stojícího na pozemcích parc. č. 820/1, 820/2 a 820/3, Haštalská 4, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1
bod č. 1309142021_30.txt 09142021_31.txt 09142021_32.txtZáměr prodeje části spol. prostor v domě čp. 511, na pozemku parc. č. 435, Michalská 6 – Havelská 3, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1
bod č. 1409142021_33.txtŽádost o uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrady za plnění poskytovaná s užíváním nebytového prostoru v domě č. p. 493, k. ú. Staré Město, Železná 20, Praha 1
bod č. 1509142021_34.txtDohoda o zrušení spoluvlastnictví k nemovitému majetku formou rozdělení domu na jednotky – pozemek parc. č. 2032, jehož součástí je dům čp. 693, Školská 28, k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 1609142021_35.txt Odejmutí svěřeného majetku
bod č. 1709142021_36.txtZměna prohlášení vlastníka v domě čp. 111, parc. č. 324/1, Pohořelec 25, k. ú. Hradčany, Praha 1
bod č. 1809142021_37.txtZpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady a Zastupitelstva MČ Praha 1 od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021
bod č. 1909142021_38.txt 09142021_39.txt 09142021_40.txt 09142021_41.txtPosunutí termínu pro splnění úkolu uložený usnesením ZMČ Praha 1 č. UZ21_0228 ze dne 10. 2. 2021 – Škoda vzniklá stavebními aktivitami na pozemku MŠ Revoluční – parc. č. 326/2 v k. ú. Nové Město, obec Praha, které proběhly v souvislosti se zbudováním a následným odstraněním parkovacího stání pro hasičský vůz v letech 2018 a 2019
bod č. 2109142021_42.txtDotazy a interpelace
bod č. 2209142021_43.txt 09142021_44.txt 09142021_45.txt 09142021_46.txt 09142021_47.txt 09142021_49.txt 09142021_50.txt 09142021_51.txt 09142021_52.txt 09142021_53.txt 09142021_54.txt 09142021_55.txt 09142021_56.txtPrověření postupu privatizace bytové jednotky č. 7 v objektu Bolzanova č. p. 1604/7, Praha 1; a prověření možného porušení Etického kodexu člena ZMČ Praha 1 Mgr. Pavlem Čižinským
bod č. 2309142021_57.txtOdstoupení od smlouvy o neoprávněné privatizaci bytu Bolzanova 7
bod č. 2409142021_58.txt 09142021_59.txtRegulace zástavby Ve Stínadlech
bod č. 2009142021_60.txt 09142021_61.txt 09142021_62.txt 09142021_63.txt 09142021_64.txt 09142021_65.txt 09142021_66.txt 09142021_67.txtŠkola v přírodě a školní jídelna Janov nad Nisou, příspěvková organizace, IČ: 10896091; jmenování jejího ředitele; prověření plnění Smlouvy o správě nemovitostí a Mandátní smlouvy nemovitosti spojené s objekty MČ Praha 1 v Janově nad Nisou, t. č. již po uplynutí platnosti, odkazující mj. na usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR21_1039 a č. UR21_1040 ze dne 31. 8. 2021
bod č. 2509142021_68.txt 09142021_69.txt 09142021_70.txtPersonální změna ve složení Výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života
bod č. 2609142021_71.txtDalší arenbergerovská privatizace v Praze 1 tentokrát z USA
bod č. 2709142021_72.txtUplatnění náhrady škody vůči zastupitelům za ODS, TOP09, ČSSD, ANO a Věci veřejné za rozprodávání bytů pod cenou
bod č. 2809142021_73.txtVrácení bytové jednotky č. 1323/11, Opletalova 15, čp. 1323, k. ú. Nové Město zpět do vlastnictví MČ Prahy 1
bod č. 2909142021_74.txt 09142021_75.txtZneužívání psychiatrie současným vedením Prahy 1 (ODS, TOP09, STAN, KDU, ANO s podporou režiséra Michala Cabana)
bod č. 3009142021_76.txtNesouhlas s poskytnutím slevy na nájemném pro nájemce Paláce Žofín