18.05.2021Soubory hlasování26. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 005182021_01.txt 05182021_02.txt 05182021_03.txt 05182021_04.txt 05182021_05.txt 05182021_06.txt 05182021_07.txt 05182021_08.txt 05182021_09.txt 05182021_10.txt 05182021_11.txt 05182021_12.txt 05182021_13.txt 05182021_14.txt 05182021_15.txt 05182021_16.txt 05182021_17.txt 05182021_18.txtÚvod a Program jednání
bod č. 1

Přerušeno

Změny Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 205182021_19.txt 05182021_20.txt 05182021_21.txt 05182021_22.txt 05182021_23.txt 05182021_24.txtZměna Jednacího řádu výborů Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 305182021_25.txt 05182021_26.txtVolba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 1
bod č. 405182021_27.txt 05182021_28.txtPosunutí termínu úkolu z usnesení č. UZ20_0164 ze dne 16.09.2020 k návrhu na udělení Ceny Prahy 1
bod č. 605182021_29.txtDotazy a interpelace
bod č. 705182021_30.txt 05182021_31.txt 05182021_32.txt 05182021_33.txt 05182021_34.txt 05182021_35.txt 05182021_36.txt 05182021_37.txt 05182021_38.txt 05182021_39.txt 05182021_40.txt 05182021_41.txt 05182021_42.txt 05182021_43.txt 05182021_44.txt 05182021_45.txt 05182021_46.txt 05182021_47.txt 05182021_48.txt 05182021_49.txt 05182021_50.txt 05182021_51.txt 05182021_52.txt 05182021_53.txt 05182021_54.txt 05182021_55.txt 05182021_56.txtŽádost občanů MČ Praha 1 ve smyslu § 8 písm. c) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze (javor stříbrný, parčíky na pozemku č. 168, na rohu ulic Pařížská, Maiselova, Břehová, park před Anežským klášterem)
bod č. 505182021_57.txt 05182021_58.txt 05182021_59.txt 05182021_60.txt 05182021_61.txt 05182021_62.txt 05182021_63.txt 05182021_64.txt 05182021_65.txt 05182021_66.txtZřízení příspěvkové organizace s názvem Škola v přírodě a školní jídelna Janov nad Nisou, příspěvková organizace
bod č. 805182021_67.txt 05182021_68.txt 05182021_69.txt 05182021_70.txt 05182021_71.txt 05182021_72.txt 05182021_74.txt 05182021_75.txt 05182021_76.txt 05182021_77.txt 05182021_78.txtKONCEPCE NAKLÁDÁNÍ S BYTOVÝM FONDEM, svěřeným MČ Praha 1 pro rok 2021 a následující období
bod č. 905182021_79.txtZáměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 131, na pozemku parc. č. 74, Pařížská 28, vše v k. ú. Josefov, Praha 1
bod č. 1005182021_80.txtProdej části spol. prostor v domě č. p. 595, na pozemku parc. č. 2286/1, Ve Smečkách 28, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 1105182021_81.txtŽádost o přerušení běhu lhůty k provedení a dokončení půdní bytové jednotky č. 964/4 v domě č. p. 964, jenž je součástí pozemku parc. č. 449, V Kotcích 24, k. ú. Staré Město, Praha 1
bod č. 1205182021_82.txtVolba člena Kontrolního výboru ZMČ Praha 1
bod č. 1305182021_83.txtStatut Kontrolního výboru ZMČ Praha 1
bod č. 1405182021_84.txt 05182021_85.txtKontrolní řád Kontrolního výboru ZMČ Praha 1
bod č. 1505182021_86.txt 05182021_87.txtPlán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 1 pro rok 2021
bod č. 1605182021_88.txtVztahy pana Petra Bauera provozujícího kontroverzní předzahrádky a starých struktur ODS, TOP09, STAN, KDU, Iniciativa občanů a ANO