26.03.2021Soubory hlasování24.mimořádné. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 003262021_01.txt 03262021_02.txt 03262021_03.txt 03262021_04.txt 03262021_05.txt 03262021_06.txt 03262021_07.txtÚvod a Program jednání
bod č. 103262021_08.txt 03262021_09.txt 03262021_10.txt 03262021_11.txt 03262021_12.txt 03262021_13.txt 03262021_14.txt 03262021_15.txt 03262021_16.txt 03262021_17.txt 03262021_18.txt 03262021_19.txt 03262021_20.txt 03262021_21.txt 03262021_22.txtZachování javoru stříbrného na pozemku parc. Č. 168, k. ú. Staré Město, v tzv. Anenském trojúhelníku
bod č. 203262021_23.txt 03262021_24.txt 03262021_25.txt 03262021_26.txt 03262021_27.txt 03262021_28.txt 03262021_29.txt 03262021_30.txt 03262021_31.txt 03262021_32.txt 03262021_33.txt 03262021_34.txt 03262021_35.txt 03262021_36.txt 03262021_37.txtInformace k návrhu Koncepčního zadání Křižovnická, Smetanovo nábřeží, Masarykovo nábřeží