„“
02.03.2021Soubory hlasování23.mimořádné. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 003022021_01.txt 03022021_02.txt 03022021_03.txtÚvod a Program jednání
bod č. 103022021_04.txtDar Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v souvislosti s COVID19
bod č. 203022021_05.txt 03022021_06.txtVyhrazení rozhodování o uzavírání nájemních smluv, smluv o výpůjčkách či jiných obdobných smluv ohledně domu čp. 134 U Sovových mlýnů 1, na Malé Straně, tzv. Michnovského letohrádku – Rybářského domečku na Kampě
bod č. 303022021_07.txt“ „03022021_08.txtVyhrazení rozhodování o uzavírání nájemních smluv, smluv o výpůjčkách či jiných obdobných smluv ohledně pozemku parc. č. 952,jehož součástí je budova čp. 226, Palác Žofín, v k.ú. Nové Město, obec Praha, spolu s pozemky parc. č. 952 a parc. č. 2408 tamtéž