09.02.2021Soubory hlasování22. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 002092021_01.txt 02092021_02.txt 02092021_03.txt 02092021_04.txt 02092021_05.txt 02092021_06.txt 02092021_07.txt 02092021_08.txt 02092021_09.txtÚvod a Program jednání
bod č. 102092021_10.txt 02092021_11.txt 02092021_12.txt 02092021_13.txt 02092021_14.txt 02092021_15.txt Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu
bod č. 202092021_16.txt 02092021_17.txtOdpis pohledávek z ekonomické činnosti 02/2021
bod č. 402092021_18.txt 02092021_19.txt 02092021_21.txt 02092021_22.txt 02092021_23.txt 02092021_24.txtInformace o žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nazvané „Staroměstská brána – stavební úpravy objektu čp. 43 v ulici Pařížská a jeho okolí“
bod č. 502092021_25.txt 02092021_26.txt 02092021_27.txtDotazy a interpelace
bod č. 302092021_28.txt 02092021_30.txt 02092021_31.txt 02092021_32.txt 02092021_33.txt 02092021_34.txt 02092021_35.txt 02092021_36.txt 02092021_37.txtRozpočet MČ Praha 1 na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 1 na roky 2022 – 2026
bod č. 602092021_38.txtRozpočet Sociálního fondu MČ Praha 1 na rok 2021
bod č. 702092021_39.txtRozpočet Bezpečnostního fondu MČ Praha 1 na rok 2021
bod č. 802092021_40.txtRozpočet Zaměstnaneckého fondu MČ Praha 1 na rok 2021
bod č. 902092021_41.txtPřidělení finančních prostředků v rámci „Dotačního programu Městské části Praha 1 na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2021“
bod č. 1002092021_42.txtŽádost o zrušení zákazu zcizení jednotky č. 25/4 v domě č. p. 25, k. ú. Josefov, Široká 6, Praha 1
bod č. 1102092021_43.txtZměna prohlášení vlastníka v domě č. p. 474, na pozemku parc. č. 523, Kožná 4, k. ú. Staré Město, Praha 1
bod č. 1202092021_44.txtZáměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 131, na pozemku parc. č. 74, Pařížská 28, vše v k. ú. Josefov, Praha 1
bod č. 1302092021_45.txtZáměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 1596, na pozemku parc. č. 2102, Ve Smečkách 25, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 1402092021_46.txtProdloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 (OKS/OTMS)
bod č. 1502092021_47.txtProdloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 (OSN/OTMS)
bod č. 1602092021_48.txtDoporučení k hlasování zástupce MČ Praha 1 při jednáních SVJ v rámci problematiky krátkodobého ubytování
bod č. 1702092021_49.txt 02092021_50.txt 02092021_51.txt 02092021_52.txtVolba místopředsedy Kontrolního výboru
bod č. 1802092021_53.txtStatut Kontrolního výboru ZMČ Praha 1
bod č. 1902092021_54.txtKontrolní řád Kontrolního výboru ZMČ Praha 1
bod č. 2002092021_55.txtPlán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 1 pro rok 2021
bod č. 2102092021_56.txtZpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 1 od 01.01.2019 do 30.09.2019
bod č. 2202092021_57.txtZpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 1 od 01.07.2020 do 30.09.2020
bod č. 2302092021_58.txt 02092021_59.txt 02092021_60.txtInformace Kontrolního výboru k podnětu k prověření postupu při schvalování usnesení RMČ Praha 1 č. UR20_0087 – zrušení výpovědí mandátních smluv o správě nemovitostí v obci Janov nad Nisou
bod č. 2402092021_61.txt 02092021_62.txtPrověření plnění mandátních smluv o správě nemovitostí v Janově nad Nisou, vč. způsobu ubytovacího systému a informace o nákladech a výnosech v roce 2020 v předmětných nemovitostech
bod č. 2502092021_63.txtStrategický plán udržitelného rozvoje Městské části Praha 1 pro období 2021-2031
bod č. 2602092021_64.txtPřehodnocení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Půdní vestavba – MŠ Řásnovka“
bod č. 2702092021_65.txtŠkoda vzniklá stavebními aktivitami na pozemku MŠ Revoluční – parc. č. 326/2 v k. ú. Nové Město, obec Praha, které proběhly v souvislosti se zbudováním a následným odstraněním parkovacího stání pro hasičský vůz v letech 2018 a 2019
bod č. 2802092021_66.txtNávrh na projednání návrhu změny územního plánu Z 3212/017 orgány Městské části Praha 1