Na letošní předposlední autobusový výlet vyrazili senioři z Prahy 1, vedení tradičním organizátorem Karlem Ulmem, do Drážďan. Zcela zaplněný autobus po cestě čekaly obědová zastávka a kromě saské metropole také dvě důležité památky.

 „Zastavujeme ve Stadicích, odkud pocházel Přemysl Oráč, v Přestanově nás čeká oběd, v Drážďanech zejména adventní trhy a v Königsteinu středověká vojenská pevnost,“ hlásil před odjezdem Karel Ulm, dlouholetý oblíbený organizátor výletů, které Městská část Praha 1 a Středisko sociálních služeb Praha 1 svým seniorům nabízejí bezplatně.

Autobusové výlety navíc příští rok oslaví desáté narozeniny. „24. dubna roku 2008 jsme poprvé vyjeli na zámek Ploskovice a do Litoměřic,“ doplnil Karel Ulm, který byl už u prvního výletu.

Odjezd autobusu si nenechal ujít ani starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký. „Popřál jsem našim cestovatelům hezký výlet a naše krátké setkání jsem využil k tomu, abych se zeptal na spokojenost s pořádanými výlety a akcemi i na to, co naše starší spoluobčany trápí,“ vysvětlil Oldřich Lomecký.

Stadice. Kdo by si nevzpomněl? Ten budoucí kníže váš oře se dvěma voly. Je-li vám libo, vezměte koně, řízu, plášť a přehozy a jděte tomu muži vzkaz vyřídit ode mne i lidu a přiveďte sobě knížete a mně manžela. Muž ten má jméno Přemysl. Jeho potomstvo bude vládnout této zemi na věky věkův. Tak Libuše pravila a tak se stalo. Prý. Dokud tedy Přemyslovci nevymřeli.

Na paměť příjezdu Libušina poselstva za Přemyslem Oráčem se u Stadic nedaleko Ústí nad Labem nachází Královské pole (německy Königsfeld, jsme v Sudetech) s Přemyslovým pomníkem. Oboje bylo roku 1961 prohlášeno za národní kulturní památku.

Pomník nechal vybudovat roku 1841 hrabě Ervín Nostic. Tvoří ho profilovaný kamenný podstavec, na němž stojí pluh ze železné litiny. Na přední a zadní straně podstavce jsou osazeny dva reliéfy ze železné litiny, odlité roku 1840 ve slévárně hraběte Vrbny v Komárově u Hořovic. Zobrazují dva zásadní momenty z přemyslovské legendy, zaznamenané kronikářem Kosmou – setkání Přemysla Oráče při orbě s poselstvem kněžny Libuše a

Přemyslův příchod na Vyšehrad a jeho přijetí dcerami knížete Kroka – Libuší, Kazi a Tetou.

Rozměry Královského pole byly ve středověku základem české polní míry. Po matce Přemyslovec a po otci Lucemburk Karel IV. nechal dokonce na paměť události (či spíše pověsti) tři usedlosti ve Stadicích osvobodit od roboty a uložil jim pečovat o bájnou lísku a její oříšky odevzdávat na Hrad. Zvyk se udržel až do roku 1701, ale ještě roku 1723 při korunovaci krále Karla II. byly na hodovním stole oříšky ze stadické lísky.

Pevnost Königstein je jednou z největších horských pevností v Evropě a leží uprostřed Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce na stolové hoře Königstein nad stejnojmennou obcí. Nachází se 240 metrů nad hladinou Labe a obklopují ji pískovcové 1 800 metrů dlouhé a až 42 metrů vysoké hradby. Uprostřed opevnění se nachází 152,5 metru hluboká studna, jež je nejhlubší v Sasku a druhá nejhlubší v Evropě.

Pravděpodobně nejstarší psanou zmínku o hradu lze nalézt na dekretu českého krále Václava I. z roku 1233, ve které je uvedeno jméno purkrabího hradu Gebharda vom Steina. Ve středověku hrad náležel k Českému království.

Letošní poslední výlet seniorů se uskuteční 16. prosince a pojede se do Chemnitzu, který pamětníci znají pod jménem Karl-Marx-Stadt.

Další informace naleznete ZDE.