16.09.2020Soubory hlasování19. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 009162020_01.txt 09162020_02.txt 09162020_03.txt 09162020_04.txt 09162020_05.txt 09162020_06.txt 09162020_07.txt 09162020_08.txt 09162020_09.txtÚvod a Program jednání
bod č. 109162020_10.txt 09162020_11.txt 09162020_12.txt 09162020_13.txt 09162020_14.txt 09162020_15.txt 09162020_16.txt 09162020_17.txt 09162020_18.txt 09162020_19.txt 09162020_20.txtVolba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1
bod č. 209162020_21.txt 09162020_22.txt 09162020_23.txt 09162020_24.txt 09162020_25.txt 09162020_26.txt 09162020_27.txt 09162020_28.txtNávrh na udělení Ceny Prahy 1
bod č. 309162020_29.txtStatut Výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života
bod č. 409162020_30.txtDodatek č. 2, kterým se vydává úplné znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Škola v přírodě a školní jídelna Čestice, IČ 47254858, se sídlem na adrese Čestice 8, 387 19 Čestice
bod č. 509162020_31.txt 09162020_32.txt 09162020_34.txt 09162020_35.txt 09162020_36.txt 09162020_37.txt 09162020_38.txtStavební aktivity Městské části Praha 1 na pozemcích parc. č. 326/1, 326/2 a 333/1 vše v k. ú. Nové Město, obec Praha
bod č. 609162020_39.txt 09162020_40.txtDotační program na instalaci radiovodoměrů na území Prahy 1 – Druhá část
bod č. 709162020_41.txt 09162020_42.txt 09162020_43.txt 09162020_44.txtDodatek ke smlouvě o nájmu domu čp. 501 k. ú. Malá Strana, U Sovových mlýnů 7, Praha 1, Werichova vila
bod č. 809162020_45.txtNávrh splátkového kalendáře u nebytového prostoru v domě č. p. 1042, k. ú. Nové Město, Na Poříčí 16, Praha 1
bod č. 909162020_46.txtŽádost o prominutí nájemného u bytové jednotky č. 1061/9 ve 4. nadzemním podlaží domu č. p. 1061, k. ú. Nové Město, Na Poříčí 37, Praha 1
bod č. 1009162020_47.txt 09162020_48.txtZáměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 718, na pozemcích parc. č. 639/1 a 639/2, Palackého 9, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 1109162020_49.txt 09162020_50.txt 09162020_51.txt 09162020_52.txt 09162020_53.txt 09162020_54.txt 09162020_55.txtDalší postup ve věci spolupráce mezi hlavním městem Prahou a městskou částí Praha 1 při zajištění provozu Nemocnice Na Františku
bod č. 1309162020_56.txtDotazy a interpelace
bod č. 1209162020_57.txt 09162020_58.txt 09162020_59.txt 09162020_60.txtZáměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 131, na pozemku parc. č. 74, Pařížská 28, vše v k. ú. Josefov, Praha 1
bod č. 1409162020_61.txtProdej části spol. prostor v domě č. p. 220, na pozemku parc. č. 136, Anenská 13, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1
bod č. 1509162020_62.txtŽádost o prodej nebytové jednotky č. 1592/101 v domě č. p. 1592, na pozemku parc. č. 2252, Mezibranská 17, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 1609162020_63.txtZměna prohlášení pro dům čp. 440 na pozemku parc. č. 323/1, k. ú. Malá Strana, na adrese Všehrdova 7, Praha 1
bod č. 1709162020_64.txtZrušení usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ14_0691 ze dne 16.09.2014 a UZ15_0032 ze dne 27.01.2015 ve věci změn prohlášení vlastníka
bod č. 1809162020_65.txtŽádost vlastníků jednotky č. 1403/13, Revoluční 28, k. ú. Nové Město, Praha 1 o odkoupení sousední jednotky č. 1403/37
bod č. 1909162020_66.txtProdloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 (OKS/OTMS)
bod č. 2009162020_67.txt 09162020_68.txtPosunutí termínu úkolu z usnesení č. UZ18_0612 ze dne 12.6.2018 – informovat ZMČ P1 o výsledku vyhodnocení připomínek a zásadních připomínek MČ Praha 1 k předloženému návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitní plán)
bod č. 2109162020_69.txtZpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 1 od 01.01.2020 do 31.03.2020
bod č. 2209162020_70.txt 09162020_71.txt 09162020_72.txtProjednání výsledků hospodaření MČ Praha 1 za 1. pololetí 2020
bod č. 2309162020_73.txt 09162020_74.txtProjednání informace k dopadům COVID-19 do rozpočtu MČ Praha 1 a do plánu výnosů a nákladů ekonomické činnosti na rok 2020
bod č. 2409162020_75.txt 09162020_76.txt 09162020_77.txt 09162020_78.txt 09162020_79.txt 09162020_80.txt 09162020_81.txtŽádost občanů o projednání zákazu herních automatů Zastupitelstvem městské části Praha 1