16.06.2020Soubory hlasování16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 006162020_01.txt 06162020_02.txt 06162020_03.txt 06162020_04.txt 06162020_05.txt 06162020_06.txt 06162020_48.txtÚvod a Program jednání
bod č. 106162020_07.txt 06162020_08.txt 06162020_09.txt 06162020_10.txt 06162020_11.txt 06162020_12.txt 06162020_13.txt 06162020_14.txt 06162020_15.txt 06162020_16.txt 06162020_17.txt 06162020_18.txt 06162020_19.txt 06162020_20.txtNovela Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 206162020_21.txt 06162020_22.txtPronájem domu na adrese U Sovových mlýnů 7, čp. 501, k. ú. Malá Strana, Praha 1, tzv. „Werichova vila“ – dohoda o narovnání a změna nájemní smlouvy, dohoda dle § 630 z. č. 89/2012 Sb. v platném znění
bod č. 306162020_23.txt 06162020_25.txt 06162020_26.txt 06162020_27.txt 06162020_28.txt 06162020_29.txtRevitalizace Betlémského náměstí a požadavek na zeleň a vodní prvek
bod č. 406162020_24.txtDotazy a interpelace
bod č. 506162020_30.txtÚčetní závěrka, závěrečný účet MČ Praha 1 a výsledek hospodaření ekonomické činnosti včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 1 za rok 2019, změna rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2020
bod č. 606162020_31.txt 06162020_32.txt 06162020_33.txt 06162020_34.txtVolba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1
bod č. 706162020_35.txtDodatek č. 9 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Středisko sociálních služeb se sídlem Dlouhá 736/23, Praha 1
bod č. 806162020_36.txt 06162020_37.txt 06162020_38.txtPřidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu MČ Praha 1 s názvem Jednička pro rok 2020: A. sociální oblast, B. protidrogová prevence, C. zdravotně sociální služby
bod č. 906162020_39.txtProdej části společných prostor v domě č. p. 434, Újezd 32, k. ú. Malá Strana, Praha 1 a s tím spojená změna prohlášení vlastníka výše uvedeného domu – změna části usnesení č. UZ16_0208 ze dne 17.05.2016
bod č. 1006162020_40.txtZáměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 220, na pozemku parc. č. 136, Anenská 13, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1
bod č. 1106162020_41.txtZměna prohlášení vlastníka v domě č. p. 122, na pozemku parc. č. 816/1, Mikulandská 4, k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 1206162020_42.txtZáměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 1552, na pozemku parc. č. 323, Klimentská 3, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 1306162020_43.txtSpoluvlastnictví pozemku parc. č. 549, jehož součástí je stavba č. p. 545 k. ú. Staré Město
bod č. 1406162020_44.txt 06162020_45.txtManuál pro kultivovanou Prahu
bod č. 1506162020_46.txtProdloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 (OKS/OTMS)
bod č. 006162020_47.txtTermíny konání zastupitelstva
bod č. 1606162020_49.txtPosunutí termínu úkolu usnesení č. UZ15_0165 ze dne 13.10.2015 – Zpráva o vývoji dopravních opatření na území Prahy 1
bod č. 17ošepřerK Nemocnici Na Františku
bod č. 1806162020_50.txt 06162020_51.txtRegulace hazardu na území MČ Praha 1