Zveme vás na konferenci Centra sociálních služeb Praha „Když je duše bolavá“, která se uskuteční ve středu 8. listopadu 2023 od 9:00 do 14:00 v Hlavním sále zastupitelstva Magistrátu hl. m. Prahy.

Cílem akce je seznámit odborníky (poradci na školách, sociální pracovníci ve službách MČ a tak dále) i širokou veřejnost se službami Centra sociálních služeb Praha v oblasti duševního zdraví.

Příspěvky:

ŠETŘENÍ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ A DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ ŽÁKŮ 2. STUPNĚ ZŠ A SŠ V PRAZE
Jan Žufníček a Roman Petrenko
Pražské centrum primární prevence

KDYŽ NÁS TRÁPÍ VZTAHY V RODINĚ
Petra Nebesová
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

ZA HRANICE PORADENSTVÍ
Roman Striženec a Vlasta Stulíková
Sociálně právní poradna Kontakt

DOMÁCÍ NÁSILÍ A DUŠEVNÍ ZDRAVÍ V MEZIOBOROVÉ PERSPEKTIVĚ
Jitka Řeháčková
Intervenční centrum

PORADENSTVÍ PRO POZŮSTALÉ
Pavla Peková
Krizové centrum RIAPS