12.3.2024 – 13.3.2024SOUBORY HLASOVÁNÍ14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1
bod č. 02024_12_03_01.txt
2024_12_03_02.txt
2024_12_03_03.txt
2024_12_03_04.txt
2024_12_03_05.txt
2024_12_03_06.txt
2024_12_03_07.txt
2024_12_03_08.txt
2024_12_03_09.txt
Úvod a Program jednání
bod č. 12024_12_03_10.txtZměny Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 22024_12_03_11.txtNávrh na udělení Čestného občanství Prahy 1 in memoriam a Čestného občanství Prahy 1
bod č. 32024_12_03_12.txtOdpis pohledávek z ekonomické činnosti 1/2024
bod č. 42024_12_03_13.txtPřidělení finančních prostředků v rámci „Dotačního programu Městské části Praha 1 na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2024“
bod č. 52024_12_03_14.txtPřidělení finančních prostředků v rámci „Dotačního programu Městské části Praha 1 na ochranu kulturního dědictví pro rok 2024“
bod č. 62024_12_03_15.txtPřidělení finančních prostředků v rámci „Dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2024“
bod č. 72024_12_03_16.txtZměna prohlášení vlastníka v domě č. p. 18, stojícím na pozemku parc. č. 29, Žatecká 5, vše v k. ú. Josefov, Praha 1
bod č. 82024_12_03_17.txtProdej části nebytové jednotky č. 122/103 v domě č. p. 122, na pozemku parc. č. 816/1, Mikulandská 4, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 92024_12_03_18.txt
2024_12_03_19.txt
Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi Městskou částí Praha 1 a členem Zastupitelstva městské části Praha 1
bod č. 102024_12_03_20.txtŽádost o prodloužení termínu pro splnění úkolu vyplývajícího z usnesení zastupitelstva č. UZ23_0128 – příprava metodického manuálu k identifikaci objektů podléhajících výběru místního poplatku a jeho kontroly
bod č. 112024_12_03_21.txt
2024_12_03_22.txt
Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 1 za červenec až prosinec roku 2023
bod č. 122024_12_03_23.txtZpráva o činnosti Výboru pro participaci, participativní rozpočet, veřejný prostor a pro dotační programy Zastupitelstva MČ Praha 1 za listopad a prosinec 2023
bod č. 132024_12_03_24.txt
2024_12_03_25.txt
2024_12_03_26.txt
Dům na adrese U Sovových mlýnů 1, čp. 134, který je součástí parc. č. 788, k. ú. Malá Strana, Praha 1, tzv. „Michnovský letohrádek, Rybářský domeček“ – další nakládání s touto nemovitostí a částí pozemku č. parc. 1059/2 v k. ú. Malá Strana, Praha 1 po 1. 1. 2024
bod č. 142024_12_03_27.txt
2024_12_03_28.txt
2024_12_03_29.txt
2024_12_03_31.txt
2024_12_03_32.txt
Návrh na odvolání Mgr. Pavla Čižinského z funkce předsedy Kontrolního výboru ZMČ Praha 1
bod č. 162024_12_03_33.txtVýzva pánům R. Burešovi (ODS) a D. Bodečkovi (bývalý Pirát) a developerovi hotelu InterContinental k náhradě škody způsobené dětem ZŠ Curieových
bod č. 172024_12_03_34.txt
2024_12_03_35.txt
Návrh hlavního města Prahy na připojení se MČ Praha 1 k Memorandu o rozvoji území v projektu Staroměstská brána a Petice za nezastavění náměstí Miloše Formana
bod č. 02024_12_03_36.txt
2024_12_03_37.txt
2024_12_03_38.txt
2024_12_03_39.txt
2024_12_03_40.txt
2024_12_03_41.txt
Procedurální hlasování o návrhu Mgr. Bodečka o prodloužení jednání i po 22:00 hodině.
bod č. 182024_13_03_42.txt
2024_13_03_43.txt
Školní participativní rozpočet pro rok 2024
bod č. 192024_13_03_44.txtParticipativní rozpočet MČ Praha 1 pro rok 2024
bod č. 202024_13_03_45.txtŽádosti o prominutí nedoplatku rozdílu mezi valorizovaným a sníženým nájemným
bod č. 212024_13_03_46.txtZpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady a Zastupitelstva MČ Praha 1 za období od 1. 7. 2023 do 30. 9. 2023 a za období od 1. 10. 2023 do 31. 12. 2023
bod č. 222024_13_03_47.txtZpráva o výsledcích činnosti pracovní skupiny ke sportovištím Na Františku a v Masné
bod č. 232024_13_03_48.txtZakázky na odvlhčování šaten v ZŠ Josefská