30.01.2024SOUBORY HLASOVÁNÍ13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1
bod č. 02024_30_01_01.txt
2024_30_01_02.txt
2024_30_01_03.txt
2024_30_01_04.txt
2024_30_01_05.txt
2024_30_01_06.txt
Úvod a Program jednání
bod č. 22024_30_01_07.txt
2024_30_01_08.txt
2024_30_01_09.txt
2024_30_01_10.txt
Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1
bod č. 12024_30_01_11.txt
2024_30_01_12.txt
2024_30_01_13.txt
Rozpočet MČ Praha 1 na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 1 na roky 2025 – 2029
bod č. 32024_30_01_14.txtRozpočet Bezpečnostního fondu MČ Praha 1 na rok 2024
bod č. 42024_30_01_15.txtRozpočet Sociálního fondu MČ Praha 1 na rok 2024
bod č. 52024_30_01_16txtRozpočet Zaměstnaneckého fondu MČ Praha 1 na rok 2024
bod č. 72024_30_01_17.txtŽádost o odpuštění smluvní pokuty za nedodržení termínu dokončení díla „Kompletní rekonstrukce 6 bytů v domě č. p. 1422, k. ú. Nové Město, Navrátilova 13, Praha 1“
bod č. 82024_30_01_18.txt
2024_30_01_19.txt
2024_30_01_20.txt
Žádosti o posunutí termínů úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 92024_30_01_21.txtNáprava vady Prohlášení v domě č.p. 262, parc.č. 16, k.ú. Malá Strana, na adrese Malostranské nám. 9 – Tržiště 12, Praha 1
bod č. 102024_30_01_22.txt
2024_30_01_23.txt
2024_30_01_24.txt
Žádost o projednání odejmutí pozemku parc. č. 919/1, k. ú. Staré Město, obec Praha, ulice Ve Stínadlech
bod č. 112024_30_01_25.txtNávrh na udělení Čestného občanství in memoriam a Ceny Prahy 1
bod č. 122024_30_01_26.txtStanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 1
bod č. 132024_30_01_27.txt
2024_30_01_27a_protokol o tajném hlasování.pdf

Obnovení zmařeného jednání o smíru v soudním sporu o 56 milionů Kč
bod č. 02024_30_01_28.txtProcedurální hlasování o pokračování jednání Zastupitelstva MČ Praha 1 i po 22:00 hodině do vyčerpání všech bodů Programu
bod č. 02024_30_01_29.txtProcedurální hlasování o předřazení bodu „Mimořádné mimořádné odměny“
bod č. 142024_30_01_30.txtMimořádné mimořádné odměny
bod č. 152024_30_01_31.txtNesplněný úkol z roku 2020 popř. 2018 – garáže Dvořákovo nábřeží
bod č. 162024_30_01_32.txtNesplněný úkol z roku 2022 – partnerské město na Ukrajině
bod č. 172024_30_01_33.txtNesplněný úkol z roku 2021 – otevírací doba ve Vojanových sadech
bod č. 182024_30_01_34.txtPrávní služby ohledně Žofína