13 – 14.09.2022Soubory hlasování37. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 009132022_01.txt 09132022_02.txt 09132022_03.txt 09132022_04.txt 09132022_05.txt 09132022_06.txt 09132022_07.txt 09132022_08.txt 09132022_09.txt 09132022_10.txt 09132022_11.txt 09132022_12.txt 09132022_13.txt 09132022_14.txt 09132022_15.txt 09132022_16.txt 09132022_17.txt 09132022_18.txt 09132022_19.txt 09132022_20.txt 09132022_21.txtÚvod a Program jednání
bod č. 209132022_22.txt 09132022_23.txt 09132022_24.txt 09132022_25.txt 09132022_26.txt 09132022_27.txtVolba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1
bod č. 1-09132022_28.txt 09132022_30.txt 09132022_31.txt 09132022_32.txt 09132022_33.txtProjednání výsledků hospodaření MČ Praha 1 za 1. pololetí 2022
bod č. 309132022_29.txtShrnující dokument analytické části tvorby strategie udržitelného rozvoje MČ Praha 1 do roku 2035
bod č. 409132022_34.txtOdpis pohledávek z ekonomické činnosti 09/2022
bod č. 509132022_35.txtProminutí smlouvou stanovené sankce – ANONA a.s., Celetná 600, Praha 1
bod č. 609132022_36.txtProminutí smlouvou č. CES: 2021/0208 stanovené sankce – spol. SYNER, s.r.o., se sídlem: Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec
bod č. 7

Přerušeno

Prominutí smlouvou stanovené sankce – H&Hotels s.r.o., Václavské nám. 43, čp. 819, Praha 1
bod č. 809132022_37.txt 09132022_38.txt 09132022_39.txt 09132022_40.txtZáměr prodloužení doby nájmu dle CES 2013/1138, pozemek parc. č. 153, k. ú. Hradčany, Loretánská 174/3, obec Praha
bod č. 9bez hlasováníDotazy a interpelace
bod č. 1009132022_41.txtProjednání vyhodnocení pilotního projektu systému CORRENCY
bod č. 1109132022_42.txtZrušení části usnesení UZ21_0315 k vyhodnocení IV. výběrového řízení na prodej rozestavěných bytových jednotek v domech, které jsou svěřeny do správy MČ Praha 1
bod č. 1209132022_43.txt 09132022_44.txtProdej nemovité věci – pozemku parc. č. 710/6 v k. ú. Malá Strana, obec Praha (U Lužického semináře 114/46, Praha 1)
bod č. 1309132022_46.txtProdloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 (OKS/OTMS)
bod č. 1409132022_47.txtPosunutí termínu úkolu z usnesení č. UZ21_0288 ze dne 14.09.2021 (nebytový prostor v domě č. p. 928, k. ú. Staré Město, Dušní 1, Praha 1)
bod č. 1509132022_48.txt 09132022_49.txtPosunutí termínů úkolu z usnesení č. UZ22_0353 ze dne 15.03.2022 (realizace zbudování nového objektu hasičské stanice) a z usnesení č. UZ22_0397 ze dne 15.06.2022 (koncepce rozvoje Nemocnice Na Františku pro období 2022 – 2026)
bod č. 1609132022_50.txtZměna prohlášení vlastníka v domě č. p. 492, stojícím na pozemku parc. č. 768, Hroznová 8, vše v k. ú. Malá Strana, Praha 1
bod č. 1709132022_51.txtZměna prohlášení vlastníka v domě č. p. 764, stojícím na pozemku parc. č. 604, Jungmannovo náměstí 4, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 1809132022_52.txt 09132022_53.txt 09132022_54.txt 09132022_55.txt 09132022_56.txt 09132022_57.txtStanovení začátku jednání zastupitelstva
bod č. 1909132022_58.txt 09132022_59.txtBezpečnostní analýza