17.10.2023SOUBORY HLASOVÁNÍ10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1
bod č. 02023_17_10_01.txt
2023_17_10_02.txt
2023_17_10_03.txt
2023_17_10_04.txt
2023_17_10_05.txt
2023_17_10_06.txt
Úvod a Program jednání
bod č. 12023_17_10_07.txt   Revokace části usnesení č. UZ23_0103 z dne 13.09.2023 – Vyřešení problému elektrokoloběžek dle metodického doporučení Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva dopravy ČR ze dne 1.8.2023
bod č. 22023_17_10_08.txt
2023_17_10_09.txt 
2023_17_10_10.txt   
2023_17_10_11.txt       
Revokace částí usnesení č. UZ22_0010 ze dne 23.11.2022 a části usnesení č. UZ22_0003 ze dne 09.11.2022 – Stanovení počtu členů Rady MČ Praha 1, místostarostů/místostarostek a stanovení funkcí, které budou vykonávány dlouhodobě uvolněnými členy/členkami Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 32023_17_10_12.txt   
2023_17_10_13.txt
2023_17_10_14.txt   
Volba člena Rady MČ Praha 1
bod č. 52023_17_10_15.txt   Poskytnutí mimořádného daru Divadlu v Řeznické, o.p.s.
bod č. 62023_17_10_16.txt   
2023_17_10_17.txt   
2023_17_10_18.txt   
2023_17_10_19.txt   
2023_17_10_20.txt   
2023_17_10_21.txt   
2023_17_10_22.txt   
2023_17_10_23.txt   
Soudní spor o zaplacení technického zhodnocení – Bílkova 13 -15, čp. 864, SM, Praha 1 – Donlič Interier spol. s r. o.
bod č. 82023_17_10_24.txt   Dotazy a interpelace veřejnosti
bod č. 72023_17_10_25.txt   
2023_17_10_26.txt   
2023_17_10_27.txt   
Hasičská stanice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů městské části Praha 1, studie
bod č. 92023_17_10_28.txt   Další restaurace v domě Na Poříčí 46
bod č. 42023_17_10_29.txt   
2023_17_10_30.txt   
2023_17_10_31.txt   
2023_17_10_32.txt   
Smlouva o nájmu nemovitosti č. 2015/0595, části pozemku parc. č. 1/2, k. ú. Staré Město (Staroměstské náměstí), Praha 1 – výpověď
bod č. 102023_17_10_33.txtProdej části spol. prostor v domě č. p. 66, na pozemku parc. č. 7, Pařížská 13, vše v k. ú. Josefov, Praha 1
bod č. 112023_17_10_34.txt
2023_17_10_35.txt      
Žádost o snížení částky za pronájem pozemku parc. č. 757/2, k. ú. Malá Strana, obec Praha
bod č. 122023_17_10_36.txt Záměr prodeje části nebytové jednotky č. 122/103 v domě č. p. 122, na pozemku parc. č. 816/1, Mikulandská 4, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 132023_17_10_37.txt   Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 (OSN OTMS)
bod č. 82023_17_10_38.txt   Dotazy a interpelace členů ZMČ Praha 1
bod č. 142023_17_10_39.txt
2023_17_10_40.txt  
2023_17_10_41.txt     
Nová pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
bod č. 152023_17_10_42.txt    Zpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady a Zastupitelstva MČ Praha 1 za období od 1. 4. 2023 do 30. 6. 2023
bod č. 162023_17_10_43.txt    Plán činnosti Kontrolního výboru