09.-10.11.2022Soubory hlasování1. ustavující zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 011092022_01.txt 11092022_02.txt 11092022_03.txtÚvod a Program jednání
bod č. 111092022_04.txt 11092022_05.txt 11092022_06.txt 11092022_07.txt 11092022_08.txt 11092022_09.txtVolba předsedy a členů Mandátového a volebního výboru
bod č. 211092022_10.txt 11092022_11.txtVolba předsedy a členů Návrhového výboru
bod č. 311092022_12.txt 11092022_13.txt 11092022_14.txt 11092022_15.txt 11092022_16.txt 11092022_17.txt 11092022_18.txt 11092022_19.txtStanovení počtu členů Rady MČ Praha 1, místostarostů/místostarostek a stanovení funkcí, které budou vykonávány dlouhodobě uvolněnými členy/členkami Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 411092022_20.txtVolba starosty/starostky městské části Praha 1
bod č. 511092022_21.txt 11092022_22.txt 11092022_23.txt 11092022_24.txt 11092022_25.txtVolba místostarostů/místostarostky městské části Praha 1
bod č. 611092022_26.txt 11092022_27.txt 11092022_28.txt 11092022_29.txt 11092022_30.txtVolba ostatních členů Rady MČ Praha 1
bod č. 711092022_31.txtZřízení výborů Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 811092022_32.txt 11092022_33.txt 11092022_34.txt 11092022_35.txt 11092022_36.txt 11092022_37.txtVolba předsedů výborů Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 911092022_38.txtStanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům ZMČ