Vážení podnikatelé,

informujeme vás, že k 1. 7. 2022 došlo k vyloučení -zprostředkovatelské činnosti v energetických odvětvích a -poskytování dynamické směny měn z působnosti živnostenského zákona. Zájemci o jejich výkon musejí získat příslušná oprávnění, které uděluje Energetický regulační úřad, v případě činnosti energetického zprostředkovatele, a Česká národní banka, v případě poskytovatele dynamické směny měn.

Zprostředkovatel v energetice

Zprostředkovatelskou činnost v energetické oblasti je od 1. 7. 2022 možné vykonávat pouze na základě registrace u Energetického regulačního úřadu. Pro více informací následujte tento odkaz. Zprostředkovatelé vykonávající činnost na základě živnostenského zákona, mohou tuto činnost vykonávat i nadále, nejdéle však do 31. 12. 2023. Podmínkou je, že o registraci Energetický regulační úřad požádají do 30. 9. 2022, v opačném případě jejich oprávnění 1. 10. 2022 zaniká.

Dynamická směna měn

Službu dynamické směny měn je od 1. 7. 2022 možné vykonávat pouze na základě povolení uděleného Českou národní bankou. Podrobnosti naleznete pod tímto odkazem.

Pro více informací se s důvěrou obraťte na příslušné povolovací autority.