Dobrá zpráva (nejen) pro obyvatele Malé Strany! Dopravnímu podniku hl. m. Prahy se podařilo zkrátit opravu tramvajové tratě mezi Klárovem a Újezdem celkem o pět dnů. Provoz tramvají se na Malou Stranu díky tomu vrátí už od pondělí 27. března od ranního výjezdu místo původně plánované soboty 1. dubna.

Poslední čtvrtá etapa stavebních prací na opravě tramvajové tratě bude probíhat od úterý 14. března do neděle 26. března v ulici Újezd, a to pouze v úseku od křižovatky s Všehrdovou po křižovatku s Vítěznou ulicí.

Pro cestující MHD se do neděle 26. března nic nemění, všechna dosavadní dopravní opatření zůstávají v platnosti včetně náhradní autobusové dopravy X20 v trase Malostranské náměstí – Malostranská – Malostranské náměstí.

Po celou dobu opravy tramvajové tratě na Malé Straně do 26. března bude obousměrně vyloučen provoz tramvají v úseku Malostranská – Újezd. Linky č. 12, 15, 20, 22, 23 a 97 jezdí po stejných upravených trasách.

V denním provozu bude zavedena tramvajová linka č. 32 v trase Bílá Hora – Vypich – Malovanka – Pohořelec – Pražský hrad – Malostranská (na nábřeží Edvarda Beneše) – Právnická fakulta – Malostranská (u metra) – Pražský hrad – Pohořelec – Malovanka – Vypich – Bílá Hora.

Informace pro řidiče individuální automobilové dopravy

Ulice Újezd bude během poslední čtvrté etapy opravy tramvajové tratě na Malé Straně, tj. od úterý 14. března do neděle 26. března, obousměrně uzavřena pro veškerou dopravu v úseku od křižovatky s Všehrdovou po křižovatku s Vítěznou ulicí.

Příjezd od Klárova a výjezd směr Klárov

Příjezd automobilů do oblasti kolem Malostranského náměstí (ulice Karmelitská, Tržiště, Vlašská), do Hellichovy, Nebovidské ulice, na Maltézské náměstí, ale také do přilehlé oblasti ulice Újezd a do Všehrdovy bude možný pouze ve směru od Klárova přes Malostranské náměstí. Výjezd pak v opět přes Malostranské náměstí a Letenskou ulici na Klárov.

Příjezd od Újezdu a výjezd směr Újezd

Od Újezdu bude povolen vjezd automobilům pouze do oblasti Šeříkové a Říční ulice, a to přes Vítěznou ulici. Výjezd z této oblasti bude možný pouze zpět Říční a Šeříkovou ulicí a do Vítězné ulice.

Další informace: www.dpp.cz.

Ilustrační fotografie: DPP – Dominika Brabcová