V pondělí 25. ledna odešel po dlouhém boji s těžkou nemocí odešel v nedožitých 88 letech akademický malíř Vladimír Suchánek. Ve své bohaté umělecké kariéře se věnoval grafice, knižním ilustracím či známkové tvorbě. V roce 2006 obdržel státní vyznamenání České republiky Medaile za zásluhy v oblasti umění. Jeho nejbližší se s ním rozloučili 2. února v obřadní síni Olšanských hřbitovů.

Absolvent Akademie výtvarných umění v Praze po většinu svého života působil právě v hlavním městě. Uspořádal více než 170 samostatných výstav v ČR i v zahraničí, například v USA, Nizozemsku, Německu či Belgii. Jeho díla se nacházejí v řadě soukromých i veřejných sbírek po celém světě. Dvacet let také zastával funkci předsedy Sdružení českých umělců a grafiků Hollar. Byl i členem Svazu českých výtvarných umělců a spolku Mánes.

Vladimír Suchánek byl všestranným umělcem. Ve své bohaté kariéře se věnoval také hudbě. Založil hudební sdružení českých grafiků Grafičanka, kde hrál na klarinet.

Byl držitelem více než dvaceti významných ocenění. Mimo státního vyznamenání také obdržel čestné občanství rodného Nového Města nad Metují. V roce 1997 se stal členem Evropské akademie věd a umění. Zařadil se tak do skupiny významných evropských vědců, myslitelů a umělců, mezi něž patří i držitelé Nobelovy ceny.

Čest jeho památce.

zdroj: www.hollar.cz