Náplavka na Hořejším nábřeží a dalších více jak 20 lokací v Praze se od 15. do 19. září 2022 stanou dějišti mezinárodního festivalu performance a video artu Re-connect Art, pořádaném Nadací Prague Biennale. Festival skrze intervence do veřejného prostoru rozšíří kulturní nabídku metropole o jedinečnou vrstvu a široké veřejnosti umožní setkání se světovým uměním.

V aktuálním druhém ročníku se mezinárodní umělecký festival Re-connect Art zaměří na rozvinutí širší debatykolem otázek souvisejících sespecifiky sebeprezentace ve virtuálním prostoru. Program nabídne výběr ze světového videoartu a živé performance – některé z nich se budou konat přímo na vybraných veřejných místech v Praze, jiné budou realizovány na dálku prostřednictvím technologie živého přenosu.

Po reflexi prožitého období izolace a potenciálu nových forem uměleckého vyjádření vznikajících v kontextu pandemie, které jsme prozkoumali v rámci loňského prvního ročníku festivalu Re-connect Art, se letos budeme zabývat problematikou duality online prostředí a skutečnosti. Posun vnímání sebe sama skrze sociální média, fenomén influencerů a fluidních či zcela imaginárních identit, jsou témata, která souvisí s psychickou kondicí naší doby a je jim společný eskapismus – únik od reality. Dalšího významu téma nabývá v souvislosti s aktuální problematikou názorové i etnické identifikace v kontextu informační války. Otázky, které tato témata přinášejí, si v různých obměnách kladou lidé po celém světě, neboť digitální síť tvoří vlastní, jiné než geopolitické struktury. Umělecké příspěvky k těmto tématům tak mohou poskytnout reference z mnoha odlišných prostředí světových uměleckých scén a srovnání rozmanitých uměleckých přístupů daných odlišnými kulturními kontexty. Mají tak velký potenciál oslovit i ty, kteří by do galerie za současným uměním jinak nezavítali,“ konstatují kurátorky projektu Jitka Hlaváčková a Elis Unique. Festival pořádá Nadace Prague Biennale, jejíž ředitelka a zakladatelka Helena Kontová je také členkou kurátorské rady.

Nadace Prague Biennale byla založena za účelem pořádání mezinárodní přehlídky současného umění Prague Biennale, která má tradici již od roku 2003, kdy se poprvé konala ve Veletržním paláci Národní galerie. Po dobu své existence dosáhla světového renomé a těšila se pozornosti tisíců návštěvníků z celého světa. Od konce roku 2017, kdy se Nadace zapojila do evropské kreativní platformy Magic Carpets, se věnuje rozvoji lokálního publika skrze místně specifické, participativní a komunitně zaměřené projekty. V roce 2018 Nadace zahájila každoroční program Prague Biennale Projekt, jehož důležitou součástí jsou umělecké rezidence realizované v těsné reciproční spolupráci s řadou zahraničních partnerů.

Kontakty

Oficiální web: https://www.praguebiennale.cz/

FB: https://www.facebook.com/PragueBiennale/

IG: https://www.instagram.com/praguebiennale/