V září se mohou senioři z Prahy 1 těšit na další oblíbenou plavbu, tentokrát ve večerních hodinách. Loď z náplavky u Čechova mostu vypluje 5. 9. v 18:00. Bezplatné vstupenky si senioři z Prahy 1 mohou vyzvedávat na Informačním centru Úřadu městské části Praha 1 od 29. 8. 2022 od 8:00. Kapela a občerstvení je zajištěno. Sraz je v 17:30 na náplavce u Čechova mostu (přístaviště č. 1), vyplouváme v 18:00.