Přinášíme vám přehled zápisů do našich mateřinek.

MŠ Letenská:

Vydávání žádostí: pondělí 2. května + úterý 3. května od  13:30 hod do 17:00 hod. Vybírání žádostí: čtvrtek 12. května od 13:00 hod do 17:00 hod.

MŠ Revoluční:

Vyzvednutí žádostí a tiskopisů do 5. 5. 2022.

Vybírání žádostí: Osobní podání do rukou ředitelky školy dne 11. 5. 2022 v době od 14:00 do 17:30 hod.

MŠ Opletalova:

Osobní vydávání přihlášek a evidenčních listů: 3. 5. 2022 od 13 – 16,30 hod.

Vracení přihlášek do MŠ Opletalova: 11. 5. 2022 – od 13 – 17


MŠ Hellichova:

proběhne ve dnech od 2. 5. 2022 do 12. 5. 2022

Vydávání žádostí: stažení z webových stránek školy www.ms-hellichova.cz, osobní vyzvednutí v prostorách školy po předem domluveném termínu na tel : 606 293 492 nebo emailem  ms-hellichova@volny.cz nejpozději do 5. 5. 2022. Postup při zápisu bude zveřejněn na www.ms-hellichova.cz od 1. 4. 2022

MŠ Národní:

Duben = zveřejnění podmínek přijetí do MŠ + dokumentace k vytištění ve složce ZÁPIS na webu školy = www.msnarodni.cz 

zápis do MŠ Národní pro děti od  3 – 6 let  = úterý 3. 5. 2022 od 15 – 17 hod. v budově MŠ Národní….. odevzdání vyplněné dokumentace

zápis do MŠ Řásnovka 2 pro děti od 2 – 3 let  = středa 4. 5. 2022 od 15 – 17 hod. v budově MŠ Řásnovka 2, odevzdání vyplněné dokumentace

MŠ Pštrossova

Den otevřených dveří + vydávání přihlášek : 4. 5. od 15.00 – 17.00 hod.

Vydávání přihlášek: 5. 5. – 15.00 – 17.00 hod.

Zápis – odevzdání vyplněných přihlášek –  11. 5.

MŠ Masná

Zápis elektronicky : 4. 5. – 5. 5.

Příjem vrácených evidenčních listů : 11. 5. a 12. 5.