V roce 1921 vznikla z iniciativy T. G. Masaryka na základech, připravených americkou Ymkou, samostatná Československá YMCA. Náplň jednotlivých aktivit se během času proměňuje, ale hodnoty, na kterých YMCA staví, stále přetrvávají.

Dnes YMCA pořádá tábory, nabízí oddíly a kroužky (sportovní, výtvarné, skautské, vzdělávací), mateřská centra pro rodiče s malými dětmi, hudebně-sociální dílny pro teenagery, podporuje děti a mladé lidi v obtížných životních situacích. Její pobočky můžete najít na 27 místech ČR.

Zveme vás srdečně na dobrofestival, který se uskuteční 11. září od 14:00 do 23:00 hodin! Těšit se můžete nejen na výživný program, ale navíc svým vstupným podpoříte divadelní soubor herců s autismem Dr.amAS.


Vaše příspěvky budou posléze zdvojnásobeny Nadací Divoké Husy. Přijďte a vezměte svoje děti, rodiče, babičky i strejčky.


Program:
14.00-18.00 Workshopy pro malé a velké děti i hravé dospělé
– výtvarná dílna s tématy Talisman kouzelných snů a Nekonečné leporelo s nápaditou lektorkou Hanou Šromovou.
– Cool-DJ-School aneb lektor DJ Bica vás zasvětí do světa rytmu a hraní na gramce.18.00-19.00 Divadlo Dr.amAS s inscenací Teď mluvím já
19.00-20.00 Kvietah / písničkářka
20.00-21.30 Katka Šarközi a kapela
21.30-23.30 Inside Kru DJs / hip hopObčerstvení včetně teplých jídel bude zajištěno v místní kavárně Hlína.