Židovská obec spouští crowdfundingovou kampaň na stavbu pietního památníku z rozřezaných náhrobků, které desetiletí tvořily dlažbu v dolní části Václavského náměstí. Památník postaví sochař a umělec Jaroslav Róna.


Židovská obec v Praze (ŽOP) mnoho let upozorňovala na podezřelý původ dlažby v dolní části Václavského náměstí. Významné indicie naznačovaly, že dlažební kostky, použité za minulého režimu k vydláždění náměstí, jsou vyrobené z rozřezaných hřbitovních náhrobků. Do ilegálního obchodu s kameny byly na sklonku totality zapojeny i mafiánské skupiny kolem “kmotra” Mrázka.


Při obnově dolní části Václavského náměstí se v roce 2020 rozřezané náhrobky skutečně našly a nebylo jich málo. Zatím byly objeveny kostky o celkové váze 7 tun. Díky memorandu, které Hlavní město spolu a Technická správa komunikací podepsaly s Židovskou obcí bylo možné židovské obci dlažební kostky z náhrobků vrátit.


Židovská obec v Praze nechtěla zbytky nalezených náhrobků nechat ležet někde ve skladu, a proto se rozhodla nechat postavit památník Návrat kamenů, jehož autory budou Lucie a Jaroslav Rónovi. Sestavení stabilní a bezpečné konstrukce z dlažebních kostek bude velice náročné. Celkový rozpočet na památník je odhadován na 750 tisíc korun. Projekt realizace již běží a slavnostní odhalení pomníku proběhne 7. září 2022.


Židovská obec požádala o mimořádnou dotaci Odbor kultury Magistrátu hl. města Prahy, kde však bohužel neuspěla. Oslovila individuální sponzory a nyní se obrací v crowdfundingové kampani HitHit na Pražany, kteří se po náhrobcích nevědomky procházeli dlouhá desetiletí a nyní mají možnost jim symbolicky navrátit důstojnost. „Prosíme i ty z vás, kterým záleží na tom, aby se kameny coby svědkové minulých bezpráví dočkaly ztracené piety. Prosíme Vás proto o příspěvek na pietní nápravu minulých zločinů,” říká předseda Židovské obce a organizátor kampaně František Bányai. Dosažení cílové částky 150 tis. Kč umožní upravit okolí nového památníku, vytvořit informační panel a přispět na úpravu náhrobků v jeho blízkosti.


Žižkovský židovský hřbitov, z něhož zbyl po stavbě Žižkovské věže jen malý kus, si stále udržuje svou tajemnou atmosféru a podivuhodnost. Právě zde, na travnatém palouku mezi vzrostlými stromy, bude památník umístěn. Památník umělci navrhují jako horizontální kruhovou čočku z 200 dlažebních kostek se zbytky hebrejských i českých nápisů. Od této čočky se budou do kruhu jako sluneční paprsky rozbíhat nízké zdi nestejné výšky. Středová kruhová čočka symbolizuje Stvořitele, coby centrálního hybatele.


Přispěvatelé kampaně si mohou vybrat z různých odměn: od komentovaných prohlídek Josefova, přes společné setkání v synagoze, až po získání originálního grafického listu od Jaroslava Róny. Dárci taky mohou nechat své jméno zapsat na informační tabuli přímo u památníku.
Přispět můžete ZDE.