Galerie po celé České republice již několik měsíců zejí prázdnotou a vyhlížejí chvíli, kdy znovu otevřou své dveře návštěvníkům. Řada z nich mezi tím dočasně přesunula aktivity do online prostoru a přizpůsobila program stávající situaci. Patří k nim i Galerie Rudofinum, která se rozhodla oproti původnímu plánu zpřístupnit výstavu narativních videí a filmů Compassion Fatigue Is Over o další dva měsíce od chvíle, kdy se galerie opět otevře.

Výstava Compassion Fatigue Is Over představuje další krok v dlouhodobé dramaturgii Galerie Rudolfinum. Věnuje se otázkám rasové nesnášenlivosti, pracovního vykořisťování, přehodnocení historických narativů, sexuality, genderu, padlých i znovu nalezených utopií nebo abstraktního myšlení. Daná témata pro výstavu interpretovala skupina renomovaných mezinárodních umělců, mezi nimiž naleznete jihoafrickou umělkyni Candice Breitz, Slovenku Annu Daučíkovou, kyperskou umělkyni Haris Epaminondy, Kanaďana Jeremy Shawa, německou umělkyni Hito Steyerl a výraznou osobnost světového vizuálního umění Naeem Mohaiemena. Koncept instalace výstavy je rámován nově vzniklými místně specifickými architektonickými intervencemi Anetty Mona Chisy a Aleksandry Vajd.

Výstava byla virtuálně zahájena 21. ledna letošního roku, kvůli pandemii se ji však za celou dobu trvání nepodařilo zpřístupnit veřejnosti. Jedinou možností zprostředkovat prohlídku širšímu publiku se stal online doprovodný program na webu a sociálních sítích Galerie Rudolfinum. Právě proto se organizátoři rozhodli výstavu prodloužit.

„Chceme, aby návštěvníci nepřišli o zážitek z výstavy a měli dostatek času a prostoru si ji prohlédnout osobně v galerii. Mám radost, prodloužení výstavy Compassion Fatigue Is Over se nám podařilo vyjednat tak, abychom ji mohli veřejnosti nabídnout nejméně dva měsíce ode dne, kdy se galerie na jaře opět otevřou. Samozřejmostí je volný vstup,“ komentuje prodloužení ředitel Galerie Rudolfinum a současně jeden z kurátorů výstavy Petr Nedoma.

Galerie Rudolfinum sídlí v jedné z architektonicky nejhodnotnějších památek Prahy přes 27 let. Jako výstavní nesbírková instituce se zaměřuje především na prezentaci současného zahraničního, ale i českého umění. Právě kombinace historických interiérů se současným vizuálním uměním vytváří neobvyklý kontrast a nabízí unikátní zážitky. V minulosti v rudolfínské galerii vystavovaly svá díla významné osobnosti světové umělecké scény. Za všechny lze jmenovat například Davida LaChapelle, Damiena Hirsta nebo Neo Raucha, z českých tvůrců pak Krištofa Kinteru nebo Daniela Pitína.

Více o aktuálním programu Galerie Rudolfinum i výstavě Compassion Fatigue Is Over naleznete na webu: https://www.galerierudolfinum.cz/