Výlety jsou organizovány zdarma a pouze pro občany seniorského věku s trvalým bydlištěm na Praze 1 (součástí je doprava, návštěva objektů, oběd, služby průvodce, koordinátor výletu).

Způsob přihlašování. Pouze osobně přes podatelnu ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18. Odhlašování stejným způsobem, popř. telefonicky: 221097280, 221097300. Pro velký zájem o seniorské výlety sdělujeme, že se senior může přihlásit pouze na 1 výlet v daném měsíci a upřednostněni budou ti, kteří se nezúčastnili minimálně 3 posledních výletů.

Ze zdravotně bezpečnostních důvodů si vyhrazujeme, že výletů se mohou zúčastnit pouze senioři očkovaní na COVID-19. Nošení roušek nebo respirátorů se bude řídit podle aktuálně platných bezpečnostních předpisů. Děkujeme za pochopení vzhledem k ostatním seniorům. Senior prokáže očkovací průkaz nebo výsledek platného testu před nástupem do autobusu.

Den před odjezdem výletu je možné zavolat Mgr. Karla Ulma a zeptat se, zda-li se neuvolnilo místo.

V případě naplnění kapacity výletu bude sdělen stav. V případě změny bude každý zúčastněný řádně a včas informován telefonicky. Tímto také žádáme uvést vždy telefonní kontakt, nejlépe mobilní telefon. 

Mgr. Karel Ulm, MPA , koordinátor výletů, tel.: 777161539

Aktuální termíny výletů

Únorové seniorské výlety 2022

Pátek, 25. února
Celodenní výlet do Chotěboře a Světlé nad Sázavou.
Přihlašování probíhá od 3. 2. v infocentru ve Vodičkově 18

Dubnové seniorské výlety 2022

Úterý, 19. dubna, 8:00 h

Kryštofovo Údolí, Ploužnice, Liberec

Na tento výlet se přihlašuje od 22. 3. 2022.

Úterý, 26. dubna, 8:00 h

AMATI Kraslice /dechové hudební nástroje/ a jezero Medard

Na tento výlet se přihlašuje od 29. 3. 2022.

Květnové seniorské výlety 2022

Pátek – Neděle, 13. – 15. května

Jesenicko

Tradiční družební zájezd, který není koncipován pro pěší vysokohorskou turistiku, ale kulturně- historicky. Ubytování v hotelu Zlatý chlum v České Vsi v dvou příp. třílůžkových pokojích. Destinace např. Červenohorské sedlo, promenáda Priessnitz, Jeseník apod. Senior přispívá částkou 1.000 Kč. Pro velký zájem budou všichni přihlášení slosováni a upřednostněni ti, kteří se v minulosti zájezdu nezúčastnili. Výsledky budou vyvěšeny v Infocentru MČ Prahy 1 od 2. května a vylosovaní zájemci informováni o celkovém programu.

Na tento výlet se přihlašuje od 1. 4 2022.

Čtvrtek, 19. května, 8:00 h

Horní Police – poutní místo a Nový Bor (město)

Na tento výlet se přihlašuje od 19. 4. 2022.

Úterý, 24. května, 8:00 h

Slapy – plavba lodí a Vysoký Chlumec (skanzen)

Na tento výlet se přihlašuje od 26. 4. 2022.

Odjezd autobusu od Rudolfina v ulici 17. listopadu!

Výlety jsou organizovány zdarma a pouze pro občany seniorského věku s trvalým bydlištěm na Praze 1 /doprava, návštěva objektů, oběd, služby průvodce, koordinátor výletu/.

Způsob přihlašování. Pouze osobně přes podatelnu ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18. Odhlašování stejným způsobem, popř. telefonicky: 221097280, 221 097300. Pro velký zájem o seniorské výlety sdělujeme, že se senior může přihlásit pouze na 1 výlet v daném měsíci a upřednostněni budou ti, kteří se nezúčastnili minimálně 3 posledních výletů. Ze zdravotně bezpečnostních důvodů si vyhrazujeme, že výletů se mohou zúčastnit pouze senioři očkovaní na COVID – 19 nebo s platným PCR testem. Nošení roušek nebo respirátorů se bude řídit podle aktuálně platných bezpečnostních předpisů. Děkujeme za pochopení vzhledem k ostatním seniorům. Senior prokáže očkovací průkaz nebo výsledek platného testu před nástupem do autobusu.

Den před odjezdem výletu je možné zavolat Mgr. Karla Ulma a zeptat se, zda-li se neuvolnilo místo.

V případě naplnění kapacity výletu bude sdělen stav. V případě změny bude každý zúčastněný řádně a včas informován telefonicky. Tímto také žádáme uvést vždy telefonní kontakt, nejlépe mobilní telefon. 

Mgr. Karel Ulm, MPA , koordinátor výletů, tel.: 777161539