Městská část Praha 1 ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Praha pozvala na snídani občany v tíživé sociální situaci, kteří využívají programy sociálního zaměstnávání na území městské části Praha 1.

Tito lidé obvykle nestojí před jedním problémem, ale před celým komplexem. Mnohý z nich by přitom i jednotlivě ohrožoval normální fungování člověka ve společnosti. „Mezi nejčastěji řešené problémy klientů patří nezaměstnanost, závislost na sociálních dávkách, nízký nebo žádný příjem, riziko ztráty bydlení, malá sociální mobilita, nízké právní povědomí, obtíže při kontaktu s institucemi,“ vyjmenovala Ivana Antalová, radní pro sociální oblast a bezbariérovost.

A právě pro tyto občany zprostředkovává městská část Praha 1 ve spolupráci s Centrem sociálních služeb a dalšími organizacemi aktivizační programy, kterými napomáhá jejich zapojení do společnosti. Jedním z mnoha klíčových programů pro sociální začleňování je podpora služeb zaměstnanosti.

„Centrum sociálních služeb Praha spolupracuje v rámci sociálního zaměstnávání s dalšími organizacemi, díky kterým se nám daří uplatňovat klienty na trhu práce. Velké poděkování patří těmto organizacím: Pražské služby, a.s, ACTON, s.r.o., CDV služby, s.r.o. či Česká asociace streetwork, z.s.,“ doplnil koordinátor Zdeněk Horák.

Setkání se snídaní zúčastnila také starostka Terezie Radoměřská, která poděkovala koordinátorům za jejich práci, vyjádřila spokojenost s probíhajícími programy sociálního zaměstnávání na území městské části Praha 1 v takovémto rozsahu a popřála všem osobně krásné prožití velikonočních svátků.

Poděkování patří také koordinátorce Petře Háčkové z Centra sociálních služeb a Karlu Chotkovi za občerstvení a dárky, které pro účastníky velikonoční snídaně připravil.