V rámci cyklu „Varhanní nešpory maltézských rytířů“ uspořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za finanční podpory Městské části Praha 1 v řádovém kostele Panny Marie pod řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1 – Malé Straně koncert duchovní hudby v pondělí 5. prosince 2022 v 17 hod.

Program: J.S. Bach, Ch. Widor, A- Guilmant, A. Michna z Otradovic. Účinkují: Lenka Pecharová – soprán, Drahomíra Matznerová Chvátalová – varhany, Vstup volný.