V rámci cyklu „Varhanní nešpory maltézských rytířů“ uspořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za finanční podpory Městské části Praha 1 v řádovém kostele Panny Marie pod řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1 – Malé Straně koncert duchovní hudby v pondělí 9. ledna 2023 v 17 hod.

Program: G. Morandi, J.S. Bach, J.Ch. H. Rinck, J. Bret. Účinkují: Pavla Salvová a Jan Rotrekl – varhany.

Vstup volný.