Tuto středu jsem se byla podívat na děti v MŠ Revoluční, které se mi pochlubily krásnými přáníčky vytvářenými pro seniory z Prahy 1 i vším, co vyrábějí pro své rodiče. A moc mě tím potěšily! A že jsou všestranně šikovné, dokázaly i při nácviku písniček a tanečků s vánoční a zimní tematikou.

Předešlé roky mohly udělat svým rodičům radost na tradiční vánoční besídce, ale letos ji budou muset všichni bohužel oželet. Nicméně nejen děti, ale i paní ředitelka s ostatními učitelkami jsou velmi tvůrčí, a tak kromě výzdoby prostor školky vše natočí na videozáznam a jako vánoční zdravici ji přepošlou rodičům, aby si alespoň takto tuto vánoční tradici užili. Jsem přesvědčena a mám zprávy o tom, že podobně se činí ve všech ostatních školkách.

Chtěla bych všem pracovníkům těchto našich příspěvkových organizací moc poděkovat za jejich práci i vysoké nasazení. Právě oni se po celou dobu nouzového stavu starali o předškoláky z naší městské části a překonali případné karantény tak, že žádnou školku jsme nemuseli uzavřít. Panovala mezi nimi navzájem i mezi školními jídelnami solidarita, kdy jedni zaskakovali za druhé, aby se školky udržely v chodu. A onemocnělo-li nějaké dítě, podpořili jej obdobně distančně jako ve školách.

Tak až budete s dětmi o Vánocích trávit zasloužené volno, vzpomeňte si na všechny paní učitelky i ostatní z našich školek a poděkujte jim, protože si to opravdu zaslouží.

Eva Špačková, místostarostka Prahy 1